IconÚvod
IconEkonomický a výrobní systém Vision ERP
IconDůležité vlastnosti IS Vision ERP
IconHardwarové nároky
IconFunkční rozsah
IconJazykové prostředí
IconUživatelské prostředí
IconInstalace programu
IconDokumentace k Vision ERP
IconPodporovaná legislativa
IconLegislativa České republiky
IconLegislativa Slovenské republiky
IconZákladní nastavení systému
IconNež začnete systém používat...
IconNastavení informací o firmě
IconČíselníky
IconParametry (konfigurace)
IconUživatelé a přístupová práva
IconPráva na funkce aplikace
IconPráva na objekty databáze
IconSpeciální restrikce a oprávnění
IconSlovník pojmů
IconÚdržba systému
IconAktualizace
IconPostup aktualizace
IconSprávce verzí
IconZálohování dat
IconServisní portál
IconServisní portál - popis
IconServisní portál - použití
IconStandardní funkce systému
IconÚčetnictví
IconÚvod
IconNež začnete pracovat s modulem účetnictví
IconZačínáme s účetnictvím
IconZákladní nastavení
IconParametry účetnictví
IconČíselníky účetnictví
IconČíslování účetních dokladů
IconOrganizační členění, zakázky, další, činnosti
IconOvěření spolehlivého plátce DPH v ČR a bankovních účtů
IconRestrikce a oprávnění účetnictví, ochrana citlivých údajů z mezd
IconSlovník pojmů účetnictví
IconFunkce účetnictví
IconFunkce účta
IconPokladní kniha
IconPokladní kniha
IconPřevod peněz mezi pokladnami
IconPokladní kniha - nastavení (Mobile)
IconÚčetní deník
IconÚčetní knihy
IconŘady účetních knih, nastavení
IconÚčtování běžných účetních dokladů
IconKonta
IconObecný případ účetního dokladu - zobecnění účtování dokladu
IconSchvalování účetních dokladů
IconSouvztažnosti a jejich nastavení a použití
IconStornování dokladu (do téhož dokladu, do jiného)
IconÚčtování bankovního výpisu
IconÚčtování kurzových rozdílů z kurzových přepočtů a vyrovnání saldokont
IconPlánované účetní doklady
IconŠablony účetních dokladů
IconZálohové faktury přijaté
IconPoužití zálohy
IconPřevody peněz mezi pokladnami
IconStavy účetních dokladů
IconTvorba a účtování časových rozlišení
IconPlatební a splátkové kalendáře
IconÚvěry
IconRozpouštění režijních nákladů
IconSaldokonto
IconSaldokonto
IconPřecenění pohledávek a závazků v cizích měnách
IconSplátkový kalendář
IconPráce s pohledávkami
IconPráce s pohledávkami - jednání o pohledávkách
IconOpravné položky k pohledávkám
IconPenalizace pohledávek
IconPlatební styk
IconPřevodní příkazy
IconBankovní výpisy
IconPlatební kalendář
IconPlatební kalendář-schvalování
IconZápočet vzájemných pohledávek a závazků
IconPravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje
IconPlatební bilance firmy
IconElektronické bankovnictví
IconLikvidace
IconLikvidace a opravy likvidace
IconEvidence DPH
IconPřijaté plnění (tuzemsko, dovoz, EU, ...)
IconRegistrace k dani v jiném členském státě EU
IconPořízení přijatého plnění pomocí příjemky
IconSouhrnný doklad tuzemského přijatého plnění
IconKoeficient a uplatnění odpočtu DPH §19, poměrný odpočet daně na vstupu
IconPřijaté plnění - postoupení došlé faktury
IconDaňový doklad z úhrady zálohy
IconPoužití daňového dokladu z úhrady zálohy, vypořádání daní
IconSouhrnné hlášení
IconPřiznání DPH
IconVýpis z evidence podle §92a zákona o DPH
IconISDOC - Import přijatého plnění
IconOCR - Import přijatého plnění
IconRoční změna poměrného odpočtu DPH
IconKontrolní hlášení
IconSK §68D-daň na základe přijatia platby
IconVýkaz OSS
IconVýkazy - rozbory
IconSúvaha a výsledovka
IconVykazování dle IFRS
IconÚčtování kurzových rozdílů dle IFRS
IconZávěrka
IconÚčetní závěrka
IconÚčtování kurzových rozdílů
IconPřiznání k dani z příjmu právnických osob
IconRozvaha a výsledovka pro zasíláni do banky
IconPomocný konsolidační přehled
IconHotelTime import dokladů
IconFinanční rozbory a plánování
IconMěsíční souhrny
IconMěsíční souhrny a finanční plánování
IconNástroje pro tvorbu a údržbu měsičních souhrnů a plánování
IconPlán a rozpočet
IconFinanční analýza subjektu
IconEvidence majetku
IconÚvod
IconJak to bylo myšleno
IconNež začnete pracovat s modulem majetek
IconLegislativa
IconZačínáme s evidencí majetku
IconZákladní nastavení
IconParametry majetku a evidence vozidel
IconParametry vázané s kontem
IconČíselníky majetku a evidence vozidel
IconLikvidace faktur
IconRestrikce a oprávnění majetek
IconSlovník pojmů majetku a evidence vozidel
IconFunkce evidence majetku
IconSledování investic
IconPořízení investic
IconPohyby - pořízení investic
IconDlouhodobý majetek
IconČíslování karet DM
IconKarty dlouhodobého majetku
IconNová karta
IconSeznam karet dle identifikace databáze
IconSeznam karet převáděných mezi organizačními kednotkami
IconPohyby - dlouhodobý majetek
IconPřeúčtování pohybů
IconRežim pozemky
IconPřevody karet mezi organizačními jednotkami
IconOdpisy
IconMimořádné odpisy
IconOdpisy - omezení výše daňových odpisů
IconOdpisový plán
IconHromadný přepočet odpisů
IconOmezení výpočtu odpisů v aktuálním roce
IconOmezení výpočtu odpisů v předchozích letech
IconSledování umístění - dlouhodobý majetek
IconHromadné převody
IconHromadná vyřazení dlouhodobého majetku
IconHromadný převod karet dlohodobého majetku do operativní evidence
IconHromadné opravy
IconTechnické zhodnocení
IconPotenciální technické zhodnocení
IconZpracování účetních odpisů - měsíční
IconDávky odpisů
IconOdpisová kalkulačka
IconIFRS
IconOperativní evidence
IconČíslování karet OE
IconOperativní evidence
IconSeznam karet dle identifikace databáze
IconPohyby - operativní evidence
IconSledování umístění - operativní evidence
IconHromadná vyřazení operativní evidence
IconRoční zpracování (investice)
IconKontrola stavů majetku
IconOdpočet
IconOdpočet DPH
IconVyrovnání odpočtu DPH
IconPřehled zaúčtování DPH
IconPostup zpracování vyrovnání DPH
IconEvidence vozidel
IconKarty vozidel
IconVýpočet silniční daně
IconSlevy, vyjímky, osvobození od daně
IconVytvoření informací pro výpočet silniční daně
IconSledování umístění - evidence vozidel
IconZálohy a vyrovnání silniční daně
IconHromadné přepočty
IconPřiznání k dani
IconPřehled dávek
IconRoční zpracování (evidence vozidel)
IconKvartály pro zálohy silniční daně
IconMzdy a personalistika
IconÚvod
IconJak to bylo myšleno
IconNež začnete pracovat s modulem mzdy
IconLegislativa
IconZačínáme se mzdami
IconZákladní nastavení
IconParametry mezd
IconČíselníky mezd a personalistiky
IconObdobí mezd
IconRestrikce a povolení mezd
IconSlovník pojmů mezd
IconFunkce mezd
IconMěsíční data
IconMěsíční data - evidence
IconPracovní poměry
IconNemoci
IconSrážky
IconNáhrady mzdy při pracovní neschopnosti
IconStav zpracování mezd
Icone-Neschopenky
IconPřepočet dovolených
IconVýpočty a zpracování mezd
IconVýpočet mzdy
IconÚkolová mzda
IconJiná sazba
IconVolitelné složky mzdy
IconVýpočet průměrů
IconEvidenční listy důchodového pojištění
IconDaně ve mzdách
IconRoční zúčtování daně
IconFunkce import přeplatků na dani
IconVyúčtování daně z příjmů a srážkové daně
IconVýstupy, sestavy
IconOSSZ přihlášky - odhlášky
IconOSSZ ONZ (oznámení o nástupu do zaměstnání)
IconStatistika ISPV
IconZaúčtování mezd
IconHlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
IconRekapitulace mezd
IconVýstup pro Českou poštu
IconVýstup pro Českou spořitelnu
IconVýstup pro ÚP - povinný podíl pracovníků se ZPS
IconVýstup pro zdravotní pojišťovny (přihlášky, odhlášky, změny)
IconVýstup pro OSSZ - přehled o výši pojistného
IconVyúčtování pojistného na důchodové spoření
IconPřehledy pro zdravotní pojišťovny
IconOSSZ VPDPP
IconFunkce personalistiky
IconOsobní karty
IconProhlídky
IconVýběrová řízení a uchazeči o zaměstnání
IconNákup
IconZákladní nastavení
IconČíselníky modulu nákup
IconPožadavky na nákup
IconKniha požadavků na nákup
IconVytvoření objednávek (požadavky na nákup)
IconPoptávkové řízení
IconEvidence poptávkového řízení
IconVytvoření objednávek (poptávkové řízení)
IconVydané objednávky
IconVytvoření VO hromadně pomocí zadaného filtru
IconVytvoření VO pomocníkem dle skladových položek
IconVytvoření VO pomocníkem dle dodavatele
IconSledování stavu vydané objednávky
IconSchvalování vydaných objednávek
IconPotvrzování vydaných objednávek
IconOznačení položky jako "zrušená"
IconPlán rezervací na přijatých objednávkách
IconNáhrada položky
IconSledování historie jednání se zákazníkem
IconAutomatické zaskladnění vydané objednávky
IconExport vydaných objednávek do EDI (EDI.bpl)
IconExport vydaných objednávek na kooperace do EDI
IconSklady
IconÚvod
IconJak to bylo myšleno
IconNež začnete pracovat s modulem sklady
IconZačínáme se skladem
IconZákladní nastavení
IconParametry MTZ a odbytu
IconČíselníky modulu Sklady
IconCenové systémy
IconRestrikce a oprávnění modulu Sklady
IconRestrikce "Uživatel nesmí vidět nákupní ceny"
IconRestrikce "Uživatel nesmí vidět evidenční ceny"
IconRestrikce "Uživatel nesmí vidět prodejní ceny"
IconSlovník pojmů sklady
IconFunkce skladů
IconSkladové položky
IconSkladová evidence
IconOceňování skladu
IconEvidence skladových položek
IconGenerování skladové položky dle šablony
IconZměna kódu skladové položky
IconZměna sazby DPH u vybraných položek
IconSloučení položek pod jednu kartu
IconZáměna skladových položek
IconKategorizace zboží
IconPřepočet na více měrných jednotek
IconVýpočet prodejní ceny podle různých cenových systémů
IconInformativní cenový systém
IconEvidence minimální marže
IconEvidence čárových kódů
IconEvidence sériových čísel
IconEvidence spotřební daně
IconEvidence součástí dodávek
IconEvidence souboru zboží
IconEvidence stejného zboží ve více velikostech, barvách a podobně
IconSledování šarží
IconSledování expirací
IconSledování dodavatelů
IconSledování odběratelů
IconEvidence obalů
IconEvidence minimálního množství na skladě
IconUmisťování zboží na skladě
IconStavy, pohyby, umístění, rezervace, …
IconAutomatická fakturace služeb spolu s vyskladňovanou skladovou položkou
IconAutomatický prodej s recyklačním příspěvkem
IconParametry vstupní kontroly
IconSkladová inventura
IconKonsignační sklady dodavatelů
IconVlastní konsignační sklady (vč. režimu "call-off stock")
IconPřecenění skladu dle plánovaných cen
IconExport skladových položek do e-shopu FastCentrik (FastCentrik.bpl)
IconPříjemky
IconPříjem skladové položky
IconAutomatické zaúčtování příjemky
IconEvidence spotřební daně (příjemky)
IconExpediční dávky
IconEvidence sériových čísel
IconUmisťování na skladě
IconRozpouštění nákladů na příjemce
IconRozpouštění slevy na příjemce
IconPříjem pomocí čtečky čárových kódů
IconKusovník pro příjem položky a automatický výdej komponent
IconLikvidace požadavků po příjmu na sklad
IconRušení rezervací při stornu příjemky
IconStornování příjemky
IconPředpříjemky
IconAutomatické vytvoření výdejky z příjemky
IconVytvoření dobropisu
IconLikvidace faktur
IconPřecenění příjemky, ze které se vydávalo (PrecenPrijem.bpl)
IconImport příjemek pomocí importního profilu (ImpPrijem.bpl)
IconPříjem pomocí datového terminálu
IconVarianta Daniševský
IconVýdejky
IconAutomatické zaúčtování výdejky
IconEvidence spotřební daně (výdejky)
IconVýdej pomocí čtečky čárových kódů
IconPřevodka
IconVýdej pomocí přijaté objednávky
IconKusovník pro výdej položek a automatický příjem výrobku
IconVýdej všeho z označených příjemek
IconVýdej pomocí expedičních dávek
IconVyskladnění skladových míst
IconVyskladnění celého skladu
IconPředvýdejky
IconStorno výdejky
IconKontrola položek výdejky na DPH z různých období
IconVytvoření dobropisu
IconUzamčení výdejky po tisku
IconExport dodacích listů do EDI (ExpDeliveryEDI.bpl)
IconVýdej pomocí datového terminálu
IconVarianta BJS
IconIntrastat
IconNastavení parametrů
IconIntrastat - výkazy k odeslání
IconIntrastat - hlášení
IconIntrastat - doprava
IconZpravodajské jednotky, plátci SPD
IconCelní úřady
IconPlugins - pouze na vyžádání
IconAutomatický výdej pro CS-Beton (004 VydejCSBeton.bpl)
IconEvidence zásilek
IconZásilkobot
IconCRM
IconÚvod
IconJak to bylo myšleno
IconZačínáme s CRM
IconFunkce CRM
IconZákladní nastavení
IconParametry CRM
IconČíselníky CRM
IconRestrikce a oprávnění CRM
IconObchodní partneři
IconEvidence firem (vč. poboček)
IconEvidence kontaktů
IconImport firem do evidence firem ze systému ARES
IconCentrální správa obchodních partnerů
IconZjištění názvů a historických údajů o obchodních partnerech
IconGenerování IBAN pro slovenské firmy
IconFunkce automatického číslování
IconKategorizace firem
IconSledování obchodních podmínek
IconSledování historie jednání se zákazníkem
IconCenový systém "SELECT"
IconCenový systém "SELECT" pro služby
IconŘazení do skupin - cenový systém "tabulkové ceny"
IconZměna IČ
IconSloučení duplicitních obchodních partnerů
IconSloučení duplicitních kontaktů
IconOpravy jmen kontaktů
IconHlídání kreditů, dlužníci
IconFirmy v konkurzu, likvidaci, insolvenci
IconPráce s pohledávkami
IconPrověřování odběratelů systémem CreditCheck (127 CreditCheck)
IconVazba na projekty
IconNastavení DIČ u firem z Velké Británie a Severního Irska po brexitu
IconMarketing
IconEvidence marketingových akcí
IconVazba na obchodní příležitosti
IconVazba na nabídky
IconObchodní příležitosti
IconEvidence obchodních příležitostí
IconSledování stavu obchodní příležitosti
IconSledování historie jednání se zákazníkem
IconSledování historie změn obchodních údajů
IconSledování obchodní "pipe line"
IconVazba na nabídky
IconVazba na objednávky a zakázky
IconVazba na projekty
IconVazba na úkoly
IconNabídky
IconKonfigurátor (nabídky)
IconVazba na projekty
IconEvidence zakázek
IconEvidence zakázek
IconEvidence oprav
IconFakturace zakázek
IconKopírování zakázek
IconSchvalovací procesy v zakázkách
IconRozpracovaná výroba u zakázek
IconPřijaté objednávky
IconEvidence přijatých objednávek
IconRámcové objednávky
IconŘada přijaté objednávky
IconPořízení položek objednávky čtečkou čárových kódů
IconRezervace skladových položek
IconPřevod rezervací na jiný sklad
IconExpedice zboží
IconSledování stavu objednávky
IconZamykání přijatých objednávek
IconZjištění sazby DPH dle hlediska dokladu a vlastního DIČ
IconKatalogový prodej
IconKlasický katalog
IconBonusový katalog
IconImport přijatých objednávek z EDI (EDI.bpl)
IconVýdej pomocí datového terminálu
IconKonfigurátor (přijaté objednávky)
IconOdbavování zásilek
IconInterní objednávky
IconAutomatická tvorba interní objednávky
IconAutomatické vyřizování (přesuny zboží) pomocí interních objednávek
IconNaplňování primární dodávky na (před)příjemce
IconDoprava
IconVytváření plánu dopravy
IconExpedice pomocí plánu dopravy
IconFakturace dopravy pomocí plánu dopravy
IconFakturace
IconFakturace skladových položek
IconFakturace služeb
IconElektronická evidence tržeb (EET) - fakturace
IconPřenesení daňové povinnosti (reverse-charge)
IconFakturace tuzemské firmě s registrací k DPH v jiném státě EU
IconFakturace firmě s registrací k DPH v jiném státě EU (mimo eurozónu)
IconOSS - zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop Shop)
IconMOSS - elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani v EU (do 30.6.2021)
IconKontrola sazeb DPH při hromadné fakturaci z výdejek/vratek
IconVystavení opravného daňového dokladu
IconKontrola a přenos členění z hlavičky dokladu do položek
IconPřirážka/sleva na fakturačních položkách
IconUUID/GUID faktury
IconPřepočet cen s ohledem na změny v sazbách DPH
IconExport vydaných faktur ve formátu ISDOC
IconExport vydaných faktur do EDI (EDI.bpl)
IconMakro Cash & Carry ČR s.r.o.
IconGlobus ČR k.s.
IconBaumax ČR s.r.o.
IconTesco Stores ČR a.s.
IconOMV Česká republika, s.r.o.
IconAHOLD Czech Republic, a.s.
IconReklamace skladových položek
IconEvidence reklamací
IconEvidence vlastních reklamací (u dodavatelů)
IconPříjem reklamace
IconVyřízení reklamace opravou
IconVyřízení reklamace výměnou
IconVyřízení reklamace dobropisem
IconVyřízení reklamace neuznáním
IconProdejní pokladny
IconProdejní pokladna
IconZaložení směny
IconProdej přes pokladnu
IconElektronická evidence tržeb (EET) na prodejní pokladně
IconBonusové a poukázkové systémy
IconVíceúčelové poukazy (šeky/poukázky)
IconJednoúčelové poukazy
IconSlevové karty
IconPředplacené a dobíjecí karty
IconBonusové karty
IconiBOD
IconNastavení čtečky čárových kódů
IconZobrazení ceny nákupu na displej
IconPlatební terminál s komunikačním protokolem GPE
IconKomunikace s pokladní zásuvkou
IconKomunikace s fiskální tiskárnou
IconKomunikace s fiskálním modulem
IconPoskytnutí slevy
IconVrácení zboží
IconVrácení DPH
IconProdej na letišti bez DPH
IconVložení hotovosti do pokladny v rámci neuzavřené směny
IconOdvod hotovosti z neuzavřené směny
IconPřijetí zálohy a její vyúčtování
IconÚhrada pohledávky nebo závazku
IconUkončení směny a odvod tržby
IconDaňové doklady vystavené odběratelům s DIČ nad 10.000 Kč (po 1.1.2016)
IconSpeciální výpočet množství k výdeji
IconVystavení výdejky z pokladny (bez pokladního dokladu)
IconVystavení faktury z pokladny (bez pokladního dokladu)
IconŘízení projektů
IconProjektové řízení
IconDeník projektu
IconEvidence materiálů
IconEvidence výkonů
IconFakturace projektu
IconFakturační údaje projektu
IconMilníky
IconObjednání zboží na projekt u dodavatele
IconPracovní skupiny
IconProjektový tým
IconPříjem na projekt
IconPřehled fakturovaných výkonů
IconRozpočtování projektu
IconSchvalovací procesy v projektovém řízení
IconSledování historie jednání se zákazníkem
IconÚčtování o realizovaných výkonech
IconVazba na porady
IconVazby na související doklady
IconVýdej na projekt
IconVytvoření projektu pomocí šablony
IconTvorba projektů
IconEvidence projektů
IconEvidence šablon projektu
IconGrafické zobrazení rozvržení projektu
IconKopírování projektů
IconNastavení časových závislostí
IconNastavení kalendáře
IconPřesun fakt. údajů do jiného prvku projektu
IconRozvržení projektu
IconZměnové řízení
IconPlánování projektů
IconZákladní nastavení
IconParametry plánování
IconOperativní plánování projektů
IconPlánování projektu
IconPlánování zdrojů projektu
IconPřeplánování zdrojů
IconTPV
IconKusovníky
IconDávková akce - přepočet cen operací
IconEvidence parametrů výstupní kontroly
IconImportování části kusovníku
IconKalkulace kusovníku
IconPoužití plánových kalkulací
IconSledování změn v dokumentaci
IconTvorba materiálové rozpisky
IconTvorba technologického postupu
IconEvidence ostatních přímých nákladů
IconVytvoření kusovníku
IconVytvoření kusovníku kopírováním
IconZobrazení stromové struktury kusovníku
IconZměnové řízení
IconZměnové návrhy
IconŘízení výroby
IconZákladní nastavení
IconNež začnete pracovat s modulem výroba
IconParametry modulu výroba
IconČíselníky modulu výroba
IconVýrobní pracovnící
IconEvidence výrobních pracovníků
IconFunkce rozpuštění vyplacené mzdy
IconFunkce výpočet prémií na základě produktivity
IconKalkulační vzorce
IconTvorba kalkulačních vzorců
IconPožadavky na výrobu
IconAutomatické generování požadavků na výrobu
IconGenerování výrobních příkazů
IconGrafické zobrazení zaplánování
IconNaplánování operací
IconKalkulace výrobku na požadavku
IconRezervace materiálu na požadavek
IconRezervace výrobku na existujícím výrobním příkazu
IconZrušení rezervace materiálu na požadavek
IconVýrobní příkazy
IconAutomatický příjem polotovarů
IconAutomatický výdej materiálů a polotovarů
IconOdchylkové řízení
IconMzdové lístky na výrobním příkazu
IconDávkové odvádění produktů
IconOperativní kalkulace na výrobním příkazu
IconGrafické zobrazení zaplánování
IconPlánování operací ve výrobních příkazech
IconPosunutí zaplánovaných operací ve výrobních příkazech
IconRezervace materiálu na výrobní příkaz
IconDávkové ukončení výrobních příkazů
IconVýdej materiálu dle rezervací
IconVytvoření výrobního příkazu
IconZrušení rezervace materiálu na výrobní příkaz
IconVýdej materiálů na výrobní příkaz
IconZmetkové řízení
IconEvidence zmetků
IconRezervace materiálu pro zmetkové řízení
IconZrušení rezervace materiálu pro zmetkové řízení
IconGenerování výrobních příkazů
IconNedokončená výroba
IconGenerování výkazu nedokončené výroby
IconInventura nedokončené výroby
IconOdvádění výroby
IconOdváděcí lístky a výstupní kontrola
IconKooperace
IconŘízení kooperací
IconVyhodnocení
IconVyhodnocení nákladů výroby
IconPlánování výroby
IconZákladní nastavení
IconParametry plánování
IconZdroje
IconEvidence zdrojů
IconVytížení zdrojů
IconNaplnění kapacitního kalendáře
IconPlán obchodu
IconObchodní plány
IconPlánování výroby
IconGrafické zobrazení zaplánování
IconModelování plánu
IconPlánování kooperací
IconPlánování požadavků na výrobu
IconPlánování výrobních příkazů
IconEvidence nájmů
IconÚvod
IconNež začnete pracovat s modulem nájemné
IconZačínáme s nájemným
IconFunkce evidence nájmů
IconZákladní nastavení
IconParametry nájemné
IconČíselníky nájemné
IconNájemné
IconUživatelé - nájemné
IconDomy - nájemné
IconMěřidla - nájemné
IconPředpisy a platby - nájemné
IconPasport - nájemné
IconVyúčtování - nájemné
IconVýstupy - nájemné
IconEvidence docházky
IconÚvod
IconVazba na ostatní části systému
IconJak to bylo myšleno
IconNež začnete pracovat s modulem docházka
IconZačínáme s docházkou
IconZákladní nastavení
IconParametry docházky
IconČíselníky docházky
IconRestrikce a oprávnění v docházce
IconFunkce evidence docházky
IconDocházkové karty
IconDocházka za aktuální měsíc
IconPřevod docházky do mezd
IconTerminál
IconSpráva přístupů
IconDocházka jako služba
IconVýrobní terminál
IconFunkce výrobního terminálu
IconKonfigurace výrobních terminálů
IconEvidence operací pomocí VT
IconZákladní nastavení
IconČíselníky řízení údržby
IconŘízení údržby
IconZakázkové řízení údržby
IconŘízení údržby pomocí zakázek
IconŘízení údržby pomocí zakázkových oprav
IconŠablony údržby
IconKarty údržby
IconPředpisy údržby
IconPotřeba údržby
IconPožadavky na údržbu
IconSpisová služba
IconČíselníky spisové služby
IconVazby na ostatní části systému (spisová služba)
IconŘízení dokumentů
IconZměnová řízení
IconPříklady
IconSchvalovací postupy (příklad - spisová služba)
IconNastavení práv (příklad - spisová služba)
IconZamykání (příklad - spisová služba)
IconWorkflow
IconÚkoly uživatele
IconSchvalovací postupy
IconŘízení neshod
IconOsobní evidence
IconPorady
IconŘady porad
IconEvidence porad
IconPravidla pro generování porad
IconVision Mobile ERP
IconAdministrátorský manuál
IconPokladní kniha
IconPůjčovna
IconEvidence sortimentu
IconEvidence výpůjček
IconFakturace výpůjček
IconCenový systém
IconEditor manažerských reportů
IconÚvod
IconWelcome topic
IconReports Basics
IconHlavní části
IconProperty editor
IconEditor proměnných
IconDatové zdroje
IconEditor kódu
IconZačínáme s reporty
IconVytvoření nového reportu
IconNový report
IconImport z XML
IconRežim návrhu reportu
IconVložení listu
IconVkládání řádků a sloupců reportu
IconMazání listů,řádků a sloupců reportu
IconPořizování dat do reportu
IconFormátování textu a buňky
IconSlučování buněk
IconZákladní tabulkové funkce - Excel
IconMatematické funkce
IconStatistické funkce
IconLogické funkce
IconStringové funkce
IconDatumové funkce
IconIS funkce
IconSkriptování
IconOdkazy na buňky reportu
IconCellProperty
IconBackground
IconCellComponent
IconCol
IconDisplayFormat
IconFont
IconFormat
IconfrxReport
IconHighlight
IconLocked
IconMarginBottom
IconMarginRight
IconMerged
IconName
IconRow
IconStyle
IconTag
IconwordWrap
IconHint
IconFrame
IconComponenty
IconTButton
IconButton property
IconTCheckBox
IconCheckBox property
IconTWinControl
IconTControl
IconTRadioButton
IconTRadioButton property
IconTComboBoxEx
IconTComboBoxEx property
IconTComboBox
IconTCustomComboBox
IconTComboExItems
IconTBrowserLookupEdit
IconTBrowserLookupEdit property
IconTTrackBar
IconPříklady
IconRGBPicker
IconTTrackBar property
IconGlobalní proměnné
IconSeetList
IconReportProperty a globalní události reportu
IconReport (ReportProperty)
IconInvokeRmReport
IconPříklady
IconInvokeRmReportWithParams
IconPříklady
IconSheet
IconActivate
IconAddRow
IconAutoSizeCol
IconBeginUpdate
IconCellByName
IconCellProperty[col,row]
IconCells[col,row]
IconCol
IconColCount
IconDeleteCol
IconDeleteRow
IconEndUpdate
IconEval
IconFixedRows
IconFormulas[col,row]
IconGetCellProperty
IconInsertCol
IconInsertRow
IconInvalidate
IconMergeCells
IconObjects[col,row]
IconRange
IconRow
IconRowCount
IconSetColRow
IconSetFixedRows
IconSetModified
IconSetSelection
IconUdálosti buňky (events)
IconVytvoření skriptu události
IconOnClick
IconOnDblClick
IconOnEnter
IconOnEval
IconOnChange
IconOnKeyDown
IconŘešené příklady
IconNaplnění reportu daty - QueryToCells
Icon1. Design reportu
Icon2. Datový zdroj
Icon3. Skript reportu
IconNaplnění reportu daty Query while
IconSkript
IconNaplnění reportu daty - Graf
IconSkript
IconRoční přehled - karta podniku
Icon1. Design reportu
Icon2. Datový zdroj
Icon3. Skript reportu
IconReport s filtrem a změnou třídění
Icon1. Design reportu
Icon2. Skript reportu
Icon3. Kompletní skript bez komentářů
IconJednoduchý horizontální drill
Icon1. Design reportu
Icon2. Skript reportu
Icon3. Kompletní skript bez komentářů
Icon4. Varianta skriptu s použitím Range
IconJednoduchý horizontální drill - skrývání řádků
Icon1. Design reportu
Icon2. Skript reportu
Icon3. Kompletní skript bez komentářů
IconTabulka s Grafem
Icon1. Design reportu
IconGraf property
Icon2. Skript reportu
Icon3. Kompletní skript bez komentářů
IconTop20 jmen s grafem
Icon1. Design reportu
Icon2. Skript reportu
IconKompletní skript bez komentářů
IconKalkulace licencí Vision ERP
IconVytvoření šablon
IconVytvoření tlačítka "Kalkulace" a volání reportu
IconUložení dat z reportu do databáze
Iconxml ke stažení
IconFunkce stravování
IconZákladní nastavení
IconParametry stravování
IconČíselníky stravování
IconRestrikce a oprávnění ve stravování
IconStravování
IconObjednaná a vydaná jídla
IconPřevod stravování do mezd
IconObjednávkový kiosek
IconPokročilé nástroje přizpůsobení
IconDokumentace
IconOn-line nápověda
IconPoložení dotazu v FAQ sekci
IconŘešené tipy a triky
Iconzjištěné a opravené chyby
IconEditor sestav FR
IconEditor datových zdrojů pro sestavu FR
Iconeditor sestav FR
Iconnávrhář SQL dotazu pro sestavu FR
Iconprůvodce novou sestavou FR
Iconskripty - programování vlastností sestav FR
IconEditor sestav QR
IconEditor datových zdrojů pro sestavu QR
IconSprávce sestav QR
Iconfunkce vytisknout sestavu QR
Iconfunkce vytisknout sestavu ze souboru QR
Iconfunkce zobrazit QRP soubor
Iconnávrhář SQL dotazu pro sestavu QR
Iconprůvodce novou sestavou QR
Iconskripty - programování vlastností sestav QR
IconEditor sestav QR
IconElektronická podání
IconNastavení parametrů pro EP
IconSeznam zapracovaných elektronických podání
IconVytvoření dávky elektronického podání
IconSeznam dávek EP
IconOdeslání dávky na VREP, EPO
IconOdeslání dávky na PZP
IconElektronická evidence tržeb (EET)
IconSlovník pojmů, popisy chyb - EP
IconImport,export
IconAktualizace číselníků
IconAktualizace celních kurzů
IconČíselníky Intrastat (SK)
IconInsolvenční rejstřík
IconImport z Obchodního věstníku
IconOCTOPUS - aktualizace bonity firem
IconKonfigurace
IconMožnosti programu osobní
IconMožnosti programu sdílené
IconNastavení struktury organizace
IconJazykové prostředí
IconOdesílání elektronické pošty
IconSkripty
IconSpráva systému
IconSprávce uživatelských účtů
IconOdhlášení uživatele
IconPráva na akce v základní nabídce
IconZměna účetního období
IconSpráva licencí
IconPlánované události
IconAnalýza databázových objektů
IconFulltextové vyhledávání
IconUkládání příloh
IconSpráva dokumentů (binárních příloh)
IconUživatelské prostředí
IconAktivní plocha
IconAktivní plocha - popis
IconAktivní plocha - nastavení
IconOvládání menu do verze 191 včetně
IconOvládání editačních dialogů
IconPoložky svázané s číselníkem
IconPoložky typu číslo
IconPoložky typu datum
IconPoložky typu výběr z několika možností
IconPoložky typu "zaškrtávací pole"
IconPoložka pro přiložené dokumenty
IconPřizpůsobení vzhledu dialogu
IconTlačítka
IconZáložky
IconKalkulačka
IconKalendář
IconOvládání prohlížečů (browserů)
IconPráce s filtry
IconPřehled úloh
IconInformační kanály
IconOvládání prohlížeče sestav
IconČíselníky
IconSpráva číselníků
IconČíselníky obecné
IconRozšiřující parametry
IconGDPR
IconParametry GDPR
IconGDPR důvody a jejich aktualizace
IconEvidované osobní údaje
IconAnonymizace osobních údajů
IconVymazání původních údajů se jmény
IconSloučení duplicitních kontaktů
IconF.A.Q.
IconDatabáze
IconSpuštění lokální databáze
IconChybu při spuštění pod Windows7
IconCRM
IconZákaznická čísla
IconObchodní podmínky poboček
IconPříjemce, fakturační adresa a konečný příjemce na PO, výdejkách a fakturách
IconIČ, DIČ, ověření
IconFaktura s jinou sazbou DPH než je platná
IconZměna IČO
IconDocházka
IconJak se dá zúžit datum
IconMajetek
IconEvidence karet
IconRůzná cena daňová a účetní
IconOdpisy
IconDaňové odpisy
IconÚčetní odpisy
IconNastavení parametrů pro výpočet odpisů
IconOdpisy při vyřazení
IconZpracování odpisů - změna řady u dokladu
IconVyřazení
IconSouvztažnosti při vyřazení
IconČástečné vyřazení
IconHromadné vyřazení
IconOprava počátečních hodnot
IconInvestice - pozemky
IconRoční zpracování - opakování
IconTechnické zhodnocení (pořízení)
IconŘádek 47
IconInvestiční faktura
IconDotace
IconDotace - odepisování
IconDotace - technické zhodnocení
IconEvidence vozidel
IconChybí některé záznamy
IconMzdy a personalistika
IconElektronická podání
IconJak vložit pracovníka, který ukončil pracovní poměr před více než rokem
IconJak zadat opakující měsíční příspěvek
IconNelze vytisknout ELDP
IconOdměna statut. orgánu - zaměstnance
IconPočítání průměrů při změně funkce v téže organizaci (nepřetržitý PP)
IconSrážka - sporožiro
IconZadáním nové MD
IconZaložení nového prac.-důchodce na pol.úvazek
IconVýpočet nezabavitelných částek při insovlenci pracovníka
IconEvidence bezúplatného plnění
IconExekuce ročního zúčtování přeplatku daně
IconZadávání náhrady 60%
IconNájemné
IconModul nájemné
IconSklady
IconKumulace příjmů a výdajů
IconPřechodné období při změnách cen
IconPříjemka - pozice kurzoru
IconRozpuštění nákladů při příjmu
IconVýdej / příjem  materiálu
IconÚčetnictví
IconAutomatické zaúčtování bankovního výpisu
IconČíslování dokladů
IconZměna v číslování dokladů
IconDaňový doklad z platby zálohových faktur
IconDoklady - zobrazení prohlížeče
IconFaktura a zálohy
IconOpravný daňový doklad
IconPokladní doklad
IconŠpatné zaúčtování kurzových rozdílů
IconEvidence DPH
IconNulové souhrnné hlášení
IconSouhrnné hlášení DPH
IconPřiznání k DPH a souhrnné hlášení
IconVyplňování ř.48 v přiznání k DPH
IconPřiznání k DPH ( řádek 25 )
IconProdej automobilu neplátci DPH do EU
IconVýroba
IconSestava "stukturní kusovník" je prázdná
IconSestavy
IconPrázdné stránky při tisku sestav
IconScript
IconSestava na e-mail
IconUzivatel podpisovy vzor
IconZměnila se velikost výstupního souboru v PDF
IconOstatní
IconCena
IconHotline a řešení problémů na dálku
IconIČO změna
IconProdej a fungování IS Vision ERP na Slovensku
IconVision ERP, VPN, datová propustnost
IconObecné vlastnosti
IconCertifikáty
IconEDGE/CDMA/4G Vzdálené mobilní připojení do Vision ERP TRMSRV
IconElektronické podání - možné chyby
IconElektronické podání - XML soubor
IconElektronické podání souhrn hlášení
IconExport do PDF
IconNedůvěryhodnost programu a certifikát
IconProblém s formátem data ve Windows 7
IconZjištění změn v databázi před provedením upgrade databáze
IconZměna adresy ve VISION ERP
IconTipy a triky
IconDoporučení
IconOn-line nápověda
IconTisk jednotlivých kapitol
IconInstalace
IconDatabázový server
IconPodmínky instalace IS Vision ERP na serverech Linux
IconSpouštěcí parametry
IconInstalační protokol
IconKontroly po instalaci IS Vision ERP - Windows
IconReplikace
IconDatabáze
IconObecná pravidla provozu replikačního systému
IconObecné vlastnosti
IconAplikace
IconNastavení Windows - Národní prostředí
IconObecná pravidla přihlašování uživatelů
IconDatabázový server
IconAutomatické odpojování nečinných klientů
IconVýhradní připojení
IconDatabáze
IconZálohování pomocí událostí databáze
IconLogovací soubor
IconOmezení velikosti LOG souboru
IconLOG soubor versus replikace
IconMzdy a personalistika
IconZahájení roku
IconDocházka
IconŠkolení a postup implementace docházky
IconNávody
IconInstalace
IconAplikace
IconAplikační server
IconDatabáze
IconAutentizace nové databáze
IconDočasné soubory
IconParametry serveru / Několik databází na jednom SQL serveru
Iconparametry serveru / Spouštěcí parametry
IconAktualizace - stručný návod
IconObecné vlastnosti
IconAplikace
IconJak dočasně zablokovat klienta Vision ERP
IconParametry Vision32.exe v příkazové řádce
IconPostup ukončení roku v systému Vision ERP
IconProblémy práce s Daňovým portálem a čtečkou GemPC USB-SL přes webové rozhraní
IconZamykání polí na editačním dialogu
IconTiskárny a RemoteApp
IconDatabáze
IconHorký start/stop databáze
IconKontrola konzistence databáze
IconIntegrované loginy
IconManipulace s lokálními databázemi
IconPředalokace DB prostoru
IconJak zjistit tabulky obsahující sloupec(ce) s určitým názvem
IconZálohování pomocí utility DBBackup
IconPoznatek o uložených procedurách a řízení transakcí
IconUpozornění při nedostatku místa na disku
IconParametry db serveru
IconNapojení do jiné DB
IconDatabázový server
IconUkončení serveru z klienta
IconZjištění jaké DB servery běží v síti
IconJak zjistit aktuální velikost cache
IconVypnutí triggerů
IconJak v ISQL násilně odpojit uživatele
IconJak v ISQL zjistit kdo a kam je připojen
IconKomunikační porty
IconLogovací soubor
IconStart databáze bez LOGu
IconZměna umístění logu
IconAudit pomocí LOG souboru
IconPřístupová práva
IconJak přenést uživatele i s jejich právy do jiné databáze
IconImporty
IconObecné importy
IconImport insolvenčního rejstříku
IconSQL
IconDELETE
IconINPUT / INPUT  INTO
IconOUTPUT
IconSELECT
IconUPDATE
IconFunkce pro zjištění platnosti SQL dotazu
Icongetdph - funkce pro získání sazby DPH v %
IconPříklady dotazů
IconBrowsery
IconJak si připravit často používané náhledy na data
IconUživatelské přizpůsobení prohlížečů
IconPřístup z EXCELu
IconPodmínky pro úspěšnou komunikaci
IconUživatelské skripty
IconPřidání akce do menu Vision ERP
IconVytvoření prohlížeče, vytvoření editačního dialogu
IconPřizpůsobení prohlížečů pomocí skriptů
IconFormuláře, tvorba, zobrazení
IconZískání dat z databáze
IconPráce se soubory
IconPráce s TXT soubory, export dat do TXT/CSV
IconSoubory XML, vytvoření, načtení, rozbor
IconSoubory XLS, vytvoření, export dat
IconSoubory XLS, import
IconPráce s vybranými záznamy, export do txt souboru, dotaz na soubor
IconExport a odesílání sestav
IconVolání uložených procedur a SQL příkazů
IconParsing řetězců podle oddělovače
IconZavolání jiného skriptu a předání hodnot
IconIndikace průběhu a logování
IconŘízení chyb ve skriptu SQL
IconŘízení chyb ve skriptu
IconJazyk Pascal - odkazy na web
IconUživatelské skripty - příklady z praxe
IconHromadná změna prodejních cen
IconOdkazy na dokumenty
IconPřizpůsobení prohlížečů - reálné úlohy
IconNastavení formátu data ve WIN7 (WIN8)
IconRevitalizace sestav
IconReplikace
IconKonfigurace
IconInicializace replikačního systému
IconReload DB v replikačním systému (bez inicializace replikací)
IconVytvoření definice replikace v databázi ASA
IconSpouštění replikačního agenta (DBREMOTE)
IconPodmínky pro nastavení replikací
IconReplikační agent
IconParametry replikačního agenta DBREMOTE
IconÚčetnictví
IconElektronické bankovnictví a podporované formáty
IconElektronický styk s bankami
IconImporty
IconImport - Obecné požadavky
IconImporty účetních dokladů přijatého a uskutečněného plnění, položek úč. dokladů s rozkontem a přijatých objednávek
IconZávěrka
IconPřechod na rok účetní 2016
IconZahájení roku a účetní závěrka
IconDPH - ukončení roku 2012
IconCRM
IconImporty
IconPřijaté objednávky - obecný formát importu (přes TRIGGERy)
IconImport - vystavené faktury
IconUskutečněné plnění (položkově dle pohybů)
IconFakturace
IconUzamykání vytištěných faktur
IconObchodní partneři
IconOdstranění nepoužitých obchodních partnerů a skladových karet
IconSklady
IconExporty
IconExport stavů materiálu na skladě
IconImporty
IconPřímý import položek příjemek / Přímý import položek příjemek včetně sériových čísel
IconKontrola konzistence
IconExport stavů materiálu na skladě
IconOstatní
IconPravidla pro dotazy mířené na množství v příjemkách, výdejkách a fakturách
IconÚpravy/doplnění min.množství pro příslušný sklad
IconMzdy a personalistika
IconPřijetí nového pracovníka, ukončení pracovního poměru
IconRoční zpracování mezd
IconZaložení nového roku
IconImporty
IconImport mezd ze systémů třetích stran
IconPřekážky v práci z důvodu na straně organizace
IconNávod na zjištění rozdílů MD-DAL u účtu 331
IconMajetek
IconImporty
IconImporty majetku ze systémů třetích stran
IconPodrobný popis položek a jejich hodnot
IconRoční zpracování
IconKontrola vyřazených karet
IconRozdělení karet v evidenci majetku
IconWorkflow
IconSkripty
IconHlídání duplicity zadávání firem pomocí workflow
IconÚkoly
IconEditor sestav
IconDatové zdroje
IconCizojazyčné texty
IconVolání uložených procedur v datovém zdroji
IconDesign
IconNastavení výšky oblasti, dotaz přímo ze sestavy - SETINTPROP, QUERY
IconJak obarvit položku podle její hodnoty
IconPříprava bitmap z formulářů v PDF pro Vision ERP
IconVíce nezávislých detailů
IconGanttův diagram v sestavě
IconSkripty
IconDotaz na měsíc
IconZákladní syntaxe skriptovacího jazyka
IconLOOKUPBOX, INPUTBOX, COMBOBOX
IconDotaz na datum
IconVolání uložených procedur ze skriptu
Iconfunkce FIELD
IconJak zadat pouze číselnou hodnotu  - INPUTBOX
IconProcedury a funkce ve sriptu
IconPříklady použití scriptovacích funkcí
IconProměnné
IconSestavy
IconVlastnosti sestavy
IconPříznaky sestav
IconMigrace mezi verzemi ASA
IconProblémy s SQL dotazy (ASA7 - ASA9)
IconVýroba
IconŘízení výroby
IconTvorba technologického postupu s výpočtem kalkulace
IconElektronická evidence tržeb (EET) - postupy
IconEET - elektronická evidence tržeb
IconEET - běžná platba za zboží nebo službu - návod
IconEET - úplata předem a její zdanění - návod
IconEET - tisk účtenky (pokladního dokladu nebo prodejky) - návod
IconEET - pokladni kniha - návod
IconEET - Prodejní pokladna - návod
IconGDPR (ochrana osobních údajů)
IconGDPR ve Vision ERP
IconAktualizace na verzi 187 - GDPR
IconKonverze dat
IconIntegrita, dostupnost a odolnosti databáze a IS Vision ERP
IconÚpravy účtování v souvislosti s GDPR
IconŘešené problémy
IconObecné vlastnosti
IconAplikace
IconChybná čeština v browserech, nefunguje výběr sestav
IconChybná čeština v menu a dialogových oknech na nečeských Windows
IconKonfigurační data
IconDatabáze
IconChyby při zálohování
IconChybějící soubor oskar2.db
IconKonkrétní akce trvá nepřijatelně dlouho
IconPříčiny chyb v sestavách po migraci na ASA 9
IconDatabázový server
IconProblém s nastartováním serveru ASA
IconDokumentace pro účetní auditory a daňové poradce
IconKonfigurace
IconNelze načíst sdílená konfigurační data
IconNeúplně zobrazená dialogová okna a formuláře
IconPřístup z EXCELu
IconInterní - výroba xls souboru
IconReplikace
IconKonfigurace
IconOmezení velikosti LOG souborů
IconPotenciální problémy v replikačním systému
IconVytvoření nové konsolidované DB
IconReplikační agent
IconReplikace se zastavily
IconTransakce
IconHromadný import dat
IconPříklady
IconReplikace - 3 odloučená pracoviště
IconOdbyt
IconČtečka čárového kódu - EAN13 / (čtečka MS9500 - EAN13)
IconProdejní pokladna - přeúčtování
IconÚčetnictví
IconPřiznání k DPH
IconElektronické bankovnictví
IconProfi banka
IconLegislativa
IconNovela zákona o DPH (1.4.2011)
IconZrušení mincí 10 a 20 hal. a pokyn č.D-253 a stanovisko MF
IconOrganizační členění
IconZkrácení analytické části účtu ze 4 na 3 místa
IconSestavy
IconDesign
IconZáhlaví sestav
IconMigrace AS7 - ASA9
IconChybné vyhodnocení některých dotazů
IconTiskárny
IconŘádkový tisk na jehličkových tiskárnách
IconTisk na půl strany na jehličkových tiskárnách
IconPřijaté objednávky
IconNedělitelné dodávky
IconPopis se screenshoty Vision ERP při použití POBJ - VOBJ - příjemka
IconSklady
IconDoplnění minimálního množství
IconOprava konverzních tabulek pro měrné jednotky po importu číselníku materiálu
IconPřecenění skladu
IconPřecenění skladu - funkce Vision ERP / Přecenění skladů
IconStav materiálu
IconNapojení na jiné IS - DMS
IconSpecializovaná řešení
IconŘešení pro autosalony
IconŘešení pro výrobce oken
IconPopis řešení - výroba oken
IconInstalace a konfigurace rozhraní - výroba oken
IconPřídavné moduly