Servisní portál

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

využití servisního portálu

 

 

Dne 1.7.2015 jsme na našich stránkách spustili novou verzi servisního portálu pro uživatele Systému Vision ERP. Tento portál primárně slouží ke kontrolovatelné komunikaci, týkající se servisních zásahů.

Umístění

Servisní portál je přístupný přímo z našich webových stránek:

 

Využití servisního portálu

Portál řeší především tyto úlohy

Objednávání konzultací, řešení různých problémů nebo přizpůsobení systému IS Vision ERP (Požadavek bude zpracován jako poptávka služby a uživatel bude informován o průběhu realizace.)
Hlášení reklamací v souladu s platnými smlouvami (Požadavek bude řešen jako reklamace v rámci záručních podmínek dle smluv. V neoprávněných případech bude reklamace považována za standardní zakázku.)
Návrh na vylepšení systému (Požadavek bude postoupen k plánování vývoje a bude považován za námět bez nároku zadavatele na způsob vyřízení.)
Hlášení zjištěných nereklamačních problémů (Požadavek bude postoupen vývoji k okamžitému řešení ale bez nároku zadavatele na způsob vyřešení.)

 

Portál zpřístupňuje uživatelům historii všech jeho objednávek a reklamací, včetně záznamů o řešení. Portál slouží jako komunikační prostředek mezi uživatelem a software servisem.

 

Přístup je chráněn přístupovým kódem a heslem. Obojí obdrží uživatelé systému na základě žádosti u obchodního oddělení.

Po přihlášení se jednotlivé požadavky (reklamace, požadavky na úpravu, dotazy...) zadávají formou zápisu.

Uživateli se nabízí několik možností, kde si může jak zadat nový požadavek na servisní zásah, tak zkontrolovat již zaevidované požadavky. Každému požadavku ze strany zákazníka je přiřazen jednoznačný identifikátor tzv. "tiket".

Související témata

Servisní portál - použití

Servisní portál - popis