Ekonomický a výrobní systém Vision ERP

Top  Next

Seznam témat:

informační systém Vision ERP

koncepce systému

součásti systému

 

 

Informační systém Vision ERP

Informační systém Vision ERP je softwarové vybavení pro střední a větší firmy. Svým rozsahem a možnostmi je ideálním řešením pro náročného zákazníka. Systém vychází z dlouholetých zkušeností získaných s provozem a implementací ekonomického systému Oskar® – tj. jeho předchůdce.

Při stavbě systému byla využita osvědčená technologie klient-server s multiplatformní SQL databází (Sybase SQL Anywhere) na straně serveru a s plně 32-bitovou klientskou částí. IS Vision ERP je jakožto klient-server aplikace určena pro sítě MS Windows, Novell NetWare nebo Linux. Aplikační část obsahuje všechny agendy moderní organizace – od agend účetních přes personální agendy až po agendy logistické a výrobní.

 

Koncepce systému

Aplikace je vytvořená pomocí moderních 32-bitových programovacích nástrojů. Využívá osvědčenou technologii klient-server na bázi jazyka SQL. Při vývoji bylo použito nejnovějších poznatků a technologií z oblasti vývoje 32-bitových aplikací a relačních databází.

Informační systém Vision ERP byl navržen s ohledem na maximální otevřenost a škálovatelnost vůči koncovému uživateli. Aplikaci je možné na straně uživatele široce konfigurovat dle specifických požadavků zákazníka a to včetně náročnějších úprav, které je možné řešit pomocí externích zásuvných modulů (tzv. plugins). V oblasti servisních úprav a tvorby externích modulů je vytvořen prostor rovněž pro potenciální zájemce ze strany třetích firem. Funkční prostor systému je rozdělen do množiny samostatných oblastí, ze které si zákazník může volit kombinace dle svých interních požadavků a finančních možností. Pochopitelně kdykoliv v budoucnu, pokud se potřeby zákazníka změní, je možné jednoduše aktivovat další oblasti. Doba implementace systému je závislá na rozsahu. Společnost Vision má však vypracovaný systém zavádění tak, že se implementační doba mimořádně zkracuje a tím i zlevňuje.

Za vývojem systému stojí celá řada kvalitních programátorů a analytiků včetně účetních auditorů. Produkt je ryze český a je plně slučitelný s českou legislativou. Společnost Vision se smluvně zavazuje k několikaleté údržbě systému, což investici zákazníka velice zefektivňuje.

 

Součásti systému

Rozsah systému je vymezen funkčním rozsahem IS Vision ERP.

 

Související témata

Hardwarové nároky

Funkční rozsah

Jazykové prostředí

Uživatelské prostředí