Základní tabulkové funkce - Excel

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis funkce

 

Základní implementované tabulkové funkce, tedy něco jako spreadsheet.

 

Všechny vzorečky začínají '=' potom tedy

=a1+a2 sečte buňky a1 a a2

=sum(a1:a10) sečte všechny buňky a1 až a10

 

 

Odkaz na další listy reportu List!

=sum(List1!a1:a2; List2!a1:List2!a2; List2!a1) sečte buňky a1+a2 z Listu1 a buňky a1 + a2 z Listu2 a buňku a1 z Listu2

 

 

Typy a výrazy

Data v buňkách jsou buď čísla nebo stringy. Při porovnávání (=, <> ,>= , <= , >, <)  se vždy zkouší nejprve převést buňky na čísla, teprve když to není možné, pracuje se s buňkou jako se stringem

Příklad 

Numerické operátory: +, - , * , /, ^

Porovnání: =, <>, >, <, >=, <=.

Logické operátory: Logické funkce

 

 

Související témata

Matematické funkce

Statistické funkce

Logické funkce

Stringové funkce

Datumové funkce

Formátovací funkce