Zrušení rezervace materiálu na výrobní příkaz

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

Použití funkce

Funkce slouží ke zrušení rezervací nakupovaných materiálů (resp. polotovarů) a případných požadavků na jejich nákup (resp. vyrobení). Funkci je možno spustit buď pro jeden konkrétní výrobní příkaz prostřednictvím příkazového tlačítka Zrušit rezervaci umístěného na záložce Kalkulace-členění v editačním dialogu výrobního příkazu (viz obr. 1) anebo dávkově pro jeden nebo více výrobních příkazů v browseru výrobních příkazů pomocí příkazového tlačítka Zrušení rezervace materiálů (Alt+V) v nástrojové liště browseru (viz obr. 2).

 

obr. 1

 

obr.2

Popis funkce

Funkce zruší rezervace materiálů a polotovarů, a zároveň případně existující požadavky na jejich nákup a vyrobení. Protože rezervace a požadavky materiálů a polotovarů jsou reprezentovány položkami přijaté objednávky, sdruženými pod jednou hlavičkou, systém se nejdříve pokusí odstranit tuto přijatou objednávku jako celek. Pokud se však toto nepodaří, například z důvodu, že některý z materiálů byl již z rezervace na výrobní příkaz vydán, pak zůstanou všechny položky přijaté objednávky zachovány, pouze se u nich nastaví údaje Pož. na dodav. a Pož. na výrobu na hodnotu nula.

Související odkazy

Rezervace materiálu na výrobní příkaz