Zrušení rezervace materiálu na požadavek

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

Použití funkce

Funkce slouží ke zrušení rezervací nakupovaných materiálů (resp. polotovarů) a případných požadavků na jejich nákup (resp. vyrobení). Funkce se spouští v browseru požadavků na výrobu pomocí příkazového tlačítka Zrušení rezervace materiálů (Alt + V) umístěného v nástrojové liště browseru (viz obr. 1).

 

obr. 1

 

 

Popis funkce

Funkce zruší pro označené záznamy jejich rezervace materiálů a polotovarů, a zároveň odstraní případně existující požadavky na jejich nákup a vyrobení.

 

Související odkazy

Rezervace materiálu na požadavek