Výdej materiálu dle rezervací

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

Použití funkce

Tato funkce slouží k dávkovému výdeji rezervovaných materiálů (resp. polotovarů) na vybrané výrobní příkazy. Funkce se spouští v browseru výrobních příkazů pomocí příkazového tlačítka Výdej materiálů z rezervací (Alt+E) umístěného v nástrojové liště browseru (viz obr. 1).

obr. 1

Popis funkce

Sklady, ze kterých se bude tímto způsobem vydávat, je třeba definovat parametrem Skupina skladů pro hromadný výdej mat. a pol. v číselníku řad výrobních příkazů. Skladový pohyb pro výdej je přednostně přebírán z příslušných údajů rovněž figurujících v číselníku řad výrobních příkazů (parametry Pohyb pro hromadný výdej materiálů a Pohyb pro hromadný výdej polotovarů - viz obr. 2). Pokud nejsou na  tomto místě definovány, pak  je skladový pohyb převzat přímo z parametrů příslušného skladu (záložka Parametry | Parametry výdeje, volba Pohyb pro hromadný výdej na VP v editačním dialogu daného skladu). Středisko je potom převzato opět z nastavení v číselníku řad výrobních příkazů (Středisko pro hromadný výdej mat. a pol.).

obr. 2

 

Po spuštění funkce výdeje materiálů pro označené výrobní příkazy je zobrazen editační dialog hromadného výdeje materiálu, ve kterém je údaj o vydávaném množství (viz sloupec Vydat) již předvyplněn rezervovaným množstvím materiálu. Při tomto typu výdeje již nelze vydávané množství ručně upravit. Pokud se některý z materiálů vyskytuje na výrobním příkazu ve více jak jedné sestavě, pak je v tomto seznamu barevně odlišen (viz obr. 3). Informaci o sestavách a o množství rezervovaného materiálu v nich lze získat přepnutím zobrazení pomocí poklepání levým tlačítkem myši (případně klávesou *) na konkrétním materiálu (viz obr. 4); obnovy původního zobrazení se pak docílí stejným způsobem.

obr. 3

 

obr. 4

 

K vlastnímu výdeji materiálů dojde potvrzením zadaných hodnot stiskem příkazového tlačítka OK, přičemž pro každý výrobní příkaz a sklad bude vytvořena samostatná výdejka. Seznam založených výdejek lze pak zkontrolovat v záložce Výdejky, předvýdejky editačního dialogu výrobního příkazu (viz obr. 5).

obr. 5

 

Související odkazy

Výdej materiálů na výrobní příkaz