TPV

Top  Previous  Next

TPV (technická příprava výroby) pracuje s evidencí výrobního sortimentu a její hlavní náplní je tvorba materiálových norem a technologických postupů. Každý výrobek zde může figurovat v podobě verzí, které slouží k odlišení rozdílů, například v technologickém postupu, nebo k archivaci již nepoužívaných norem. TPV umožňuje evidovat veškerou potřebnou dokumentaci v elektronické podobě a je rovněž vybavena funkcemi pro evidenci změnových řízení. Jednou z nejdůležitějších funkcí jsou kalkulace, které slouží k ocenění vyráběné součásti, a tedy ke stanovení nákladovosti její výroby. Pro účely kapacitního plánování lze každé operaci technologického postupu přiřadit seznam použitých zdrojů, tzn. strojů, nástrojů, měřidel, profesí i konkrétních pracovníků, potřebných k její realizaci. Základní charakteristiku této oblasti lze shrnout do následujících bodů:

 

Základní popis výrobku
Grafická a technická dokumentace
Materiálové normy
Technologické postupy včetně časových norem a ocenění jednotlivých operací
Ostatní přímé náklady
Evidence zdrojů
Kalkulace výrobku
Definice mezioperačních a výstupních kontrol včetně jejich parametrů
Evidence změnových řízení