Rezervace výrobku na existujícím výrobním příkazu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

Použití funkce

Funkce slouží k rezervaci volného množství požadovaného výrobku nebo polotovaru na již existujících výrobních příkazech. Funkce se spouští v browseru požadavků na výrobu pomocí příkazového tlačítka Rezervace na VP (Alt + Z) umístěného v nástrojové liště browseru (viz obr. 1). Shodnou funkci lze vyvolat i přímo v editačním dialogu položky přijaté objednávky pomocí příkazového tlačítka Rezerv. na VP (Shift + F7) (viz obr. 2).

obr. 1

 

obr. 2

 

Popis funkce

Po spuštění funkce se zobrazí editační dialog, na jehož první záložce s názvem Volná množství na VP je seznam všech neukončených výrobních příkazů, na kterých figuruje nenulové volné množství požadovaného produktu, tzn. množství, které není na výrobním příkazu rezervováno pro žádnou přijatou objednávku nebo (v případě polotovarů) pro jiný výrobní příkaz (viz obr. 3). Celkové volné množství figuruje v položce Možno rezervovat. Údaj Zbývá rezervovat pak představuje množství, které zbývá ke kompletnímu pokrytí požadavku uvedenému v položce Požadováno.

obr. 3

 

Množství, které se má na zvoleném výrobním příkazu zarezervovat, lze přímo zapsat do sloupce Rezervovat. Při změně této hodnoty jsou zároveň aktualizovány údaje Možno rezervovat a Zbývá rezervovat (viz obr. 4). K vlastní rezervaci požadovaného produktu na výrobních příkazech dojde potvrzením zadaných hodnot prostřednictvím příkazového tlačítka OK. Provedené rezervace jsou k dispozici na záložce Rezervace na VP (viz obr. 5).

obr. 4

 

obr. 5

 

Související odkazy