Kalkulace výrobku na požadavku

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

Použití funkce

Tato funkce slouží k dávkové kalkulaci zvolených záznamů v browseru požadavků na výrobu (nabídka Řízení výroby | Požadavky na výrobu). Funkce se spouští pomocí příkazového tlačítka Kalkulace (Alt + U) umístěného v nástrojové liště browseru (viz obr. 1).

 

obr. 1

 

Popis funkce

Po spuštění funkce bude provedena kalkulace označených záznamů (tzn. položek přijatých objednávek) dle údajů v korespondujících kusovnících v technické přípravě výroby. Za množství výrobku, ke kterému je kalkulace vztažena, je považován údaj ve sloupci Celkem vyrobit. O celé akci je na závěr vypsán protokol.

Důvodem k provedení kalkulace může být například nutnost v předstihu (ještě před vlastním vytvořením výrobního příkazu) rezervovat nakupované materiály (resp. polotovary) a v případě jejich nedostatečné skladové dostupnosti generovat požadavky na jejich nákup (resp. vyrobení).

 

Upozornění: Pokud odpovídající položka přijaté objednávky kalkulaci již obsahovala, a tato kalkulace byla dále upravována (například na základě požadavku zákazníka), pak spuštění této funkce způsobí její nenávratné přepsání.

 

Omezení, podmínky provozu

Spuštění kalkulace má smysl pouze pro výrobky, které již mají vlastní kusovník. V opačném případě bude založena prázdná kalkulace s nulovými kalkulačními položkami.

 

Související odkazy

Rezervace materiálu na požadavek

Zrušení rezervace materiálu na požadavek