Grafické zobrazení zaplánování

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

Použití funkce

Funkce slouží pro zobrazení zaplánovaných požadavků na výrobu a následnou manipulaci s nimi. Je přístupná z nástrojové lišty prohlížeče požadavků.

Obr. 1 Umístění funkce grafického zobrazení zaplánování

Popis funkce

Funkce je identická jako v případě výrobních příkazů - viz. Grafické znázornění zaplánování výrobních příkazů

 

Související odkazy

Automatické generování požadavků na výrobu