Automatické generování požadavků na výrobu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

použití funkce

popis funkce

 

Umístění

Funkce  je umístěna v hlavním menu Řízení výroby | Požadavky na výrobu:

Umístění funkce

Použití funkce

Funkce slouží k tvorbě seznamu finálních výrobků a polotovarů, u nichž vznikl prostřednictvím přijatých objednávek požadavek na jejich vyrobení. Tento seznam je k dispozici v podobě samostatného browseru (nabídka Řízení výroby | Požadavky na výrobu - obr. 1) a jsou z něj následně generovány výrobní příkazy.

obr. 1

Popis funkce

Požadavky na výrobu mohou vznikat celkem třemi různými způsoby. Prvním je zaevidování přijaté objednávky obchodním oddělením, kdy zákazník objednává výrobek, který není v požadovaném množství aktuálně skladem. Druhým je vznik přijaté objednávky na základě požadavku z výrobního příkazu, který obsahuje jako podsestavu polotovar, jehož disponibilní skladové množství nepostačuje k pokrytí výroby. Posledním způsobem, jak se může vyráběná položka objevit v seznamu požadavků na výrobu, je doplnění její minimální skladové zásoby. V prvních dvou případech se tedy položka přijaté objednávky objeví v seznamu požadavků na výrobu tehdy, pokud je hodnota údaje Pož. na výrobu větší jak nula (viz obr. 2).

obr. 2

 

Dále musí být splněna podmínka, že stav přijaté objednávky (viz hlavička příjaté objednávky - obr. 3) odpovídá některému z povolených stavů definovaných v parametrech výroby volbou V požadavcích na výrobu zobrazovat (nabídka Konfigurace | Konfigurace výroby | Parametry výroby, záložka Objednávky - obr. 4).

obr. 3

 

obr. 4

 

Pokud chcete, aby se v požadavcích na výrobu objevovaly i záznamy pro doplnění minimální skladové zásoby, pak musí být daný výrobek či polotovar ve své skladové kartě označen jako vyráběná položka (údaj Typ položky - viz obr. 5) a zároveň zde mít definovanou hodnotu minimálního skladového množství (viz obr. 6). Další podmínkou je, abyste měli v parametrech výroby aktivovanou volbu Generovat požadavky na min. množství (nabídka Konfigurace | Konfigurace výroby | Parametry výroby, záložka Objednávky).

obr. 5

 

obr. 6

 

Požadavky na doplnění minimální skladové zásoby vyráběných položek jsou v seznamu požadavků na výrobu barevně odlišeny (viz obr. 7), a protože nemají vazbu na položku přijaté objednávky, jsou údaje Řada a Doklad prázdné.

obr. 7

 

Z požadavků na výrobu jsou následně generovány výrobní příkazy (viz funkce generování výrobních příkazů). Případně můžete zarezervovat volné množství produktu na již existujícím výrobním příkazu (viz funkce rezervace výrobku na existujícím výrobním příkazu).

Související odkazy

Generování výrobních příkazů

Rezervace výrobku na existujícím výrobním příkazu