Stornování dokladu (do téhož dokladu, do nového)

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

odstranění dokladu

 

 

Umístění

Funkce pro stornování již vytvořeného dokladu a funkce pro zrušení storna je umístěna v záhlaví prohlížeče účetních dokladů

umístění funkce

 

Popis funkce

Nesprávně zapsaný doklad se doporučuje stornovat, na místo zrušení a zapsat znovu nejlépe pod novým číslem. Obdobně u nesprávně zapsaného daňového dokladu. Případně, stejně tak je pak možné storno dokladu zrušit

Popis jednotlivých funkcí:

Funkce je určena pro stornování dokladu. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro funkci storno dokladu nebo použitím kombinace kláves ALT + S

Funkce je určena pro zrušení storna dokladu. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro funkci storno dokladu nebo použitím kombinace kláves ALT + Z.

Funkce je určena pouze pro odstranění storna, které bylo provedeno do původního dokladu. Tedy když storno není v samostatném dokladu

 

Zvolením funkce "nastavit pozici na storno / originál" se vyhledá storno resp. originál dokladu. Vyvolání funkce se provede stiskem levého tlačítka myši na tlačítku pro funkci storno dokladu

Storno dokladu

Funkce storno provede shodné zápisy jako u původního dokladu ale otočí znaménka částek. Přitom obsluha může určit (mimo příjemek, výdejek), zda se stornovací zápisy provedou do stornovaného dokladu tj.do stejného dokladu nebo do dokladu nového.

Storno dokladu, který pochází z minulého období, lze provést jedině do nového dokladu.

 

Před provedením storna dokladu je nutné rozhodnout, který způsob bude použit:

do stejného dokladu

nastavení storna do stejného dokladu

do nového dokladu - pak je potřeba zvolit účetní knihu a řadu, kam uložit storno. Přitom program kontroluje, zda účetní kniha a zvolená řada je kompatibilní - vhodná k uložení storna dokladu.

výběr účetní knihy a řady při stornu do nového dokladu

Pro to, aby mohlo být vystaveno storno dokladu, ať už do původního nebo nového dokladu, musí být splněny následující podmínky:
1. přijaté resp. uskutečněné plnění nesmí být uhrazeno (i částečně)
2. Nesmí být vystaven převodní příkaz
3. doklad nesmí být zaúčtováním zápočtu

 

Při stornu dokladu se provedou následující kroky :

1.do původního nebo nového dokladu se uloží shodné zápisy jako u původního dokladu s opačnými znaménky
2.pokud se storno provádí nového dokladu, vytvoří se nový doklad s označením "storno dokladu"
3.doklad se v prohlížeči dokladu označí jako stornovaný

označení stornovaného dokladu

Po stornování dokladu do stejného je tento doklad vizuálně odlišen typem písma přeškrtnuté. Obdobně stornovaný doklad do jiného a vlastní doklad storno jsou vizuálně odlišené typem písma přeškrtnuté.

Zrušení storna dokladu

Způsob zrušení storna závisí na způsobu jeho vytvoření. Jestliže bylo storno provedeno do původního dokladu, stačí zvolit funkci zrušení storna dokladu.  Jakmile je storno dokladu provedeno do dokladu nového zrušení storna dokladu provede odstraněním dokladu.

Pro zjednodušení vyhledání buď storna dokladu nebo naopak nalezení originálního dokladu k dokladu storno je určena funkce pro nastavení pozice na storna resp. originálu. Tedy stojí-li kurzor na dokladu nalezne storno dokladu = kurzor se nastaví na storno nebo naopak.

Podmínkou pro správnou funkci je, že párový doklad (storno doklad k originálu nebo naopak) je obsažen v dotazu prohlížeče - pozor na nastavený filtr.

 

Příklad

Tato podmínka znamená, že např. zvolíte ve filtru pro výběr dokladů do prohlížeče datum dokladu, účetní knihu, řadu apod. a do vybrané množiny záznamu se jeden z dokladů ( storno nebo originál ) nedostane.

příklad nastavení filtru v prohlížeči dokladů

 

 

Obdobná funkce je k dispozici ve formuláři dokladu, tlačítko "Ukaž orig". / "ukaž storno" otevře formulář příslušného párového dokladu.

funkce pro zobrazení originálu či storna dokladu, které se váže k aktuálně nastavenému dokladu

 

Před zrušením storna proběhne kontrola, zda nenastane situace, kdy je 2 krát použitý daňový doklad z úhrady zálohy. Běžné použití zálohy se netestuje, obsluha může udělat kontrolní sestavu saldokont záloh).
 
Po vystavení storna do nového dokladu, pokud je nastaveno držet pozici kurzoru po aktualizaci dat se kurzor přesune na vystavený doklad storna.

 

Odstranění dokladu

Odstranění dokladu provede úplné fyzické zrušení dokladu včetně zaúčtovaných položek. Zároveň je potřeba si uvědomit, že zrušením dokladu odstraníte veškeré informace o provedeném dokladu a může vzniknout mezera v posloupnosti číslování dokladu.

Pro odstranění dokladu použijete tlačítka DELETE nebo stiskem levého tlačítka myši na klávese pro odstranění záznamu v prohlížeči dokladů.

odstranění dokladu v prohlížeči dokladů

Odstranění dokladu se nedoporučuje. Proto se před odstraněním dokladu program dotáže:

storno dokladu

 

Související témata

Účtování běžných účetních dokladů