Slovník pojmů účetnictví

Top  Previous  Next

Níže uvedený rejstřík pojmů obsahuje pouze vybrané odborné termíny, které mají v účetnictví sklady IS Vision ERP pro přiřazen určitý specifický význam.

 

DD

daňový doklad

DP

daňové přiznání

DPH

daň z přidané hodnoty

DUZP

datum uskutečněného zdanitelného plnění

ISPV

první 2 znaky pro OSSZ stát výkonu činnosti

NUTS4

určeno pro evidenci  statistiky

ODD

opravný daňový doklad

OSSZ        

určeno pro statistiku

PP        

převodní příkaz

KH

kontrolní hlášení