Roční změna poměrného odpočtu DPH

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

popis položek

Umístění

Funkce je umístěna v hlavním menu programu v kapitole Účetnictví | DPH | Poměrné odpočty DPH - roční změny:

Umístění funkce

Popis funkce

Funkce slouží k výpočtu nového poměrného odpočtu DPH:

u faktur, kde byl uplatněn snížený odpočet DPH mimo faktur převedených do majetku
u jiných objektů, kde je třeba změnit snížený odpočet DPH, mimo objektů vedených v majetku

K uložení a zúčtování celkové změny DPH v základní a ve snížené sazbě slouží nové hledisko přijatého plnění "Roční změna poměrného odpočtu DPH".

Jedna hromadná změna = jeden doklad přijatého plnění

 

Příklad

Odhad byl použití auta 50% soukromě, odpočet byl udělán 50%, na konci roku nový odpočet poměr 42% pro služební použití. (Je to nutné evidovat pro další roky. Toto jen v prvním roce, v dalších letech je nutné evidovat u majetku dle § 78.)

 

Postup práce

Po spuštění funkce se otevře seznam provedených hromadných změn. Nyní lze vložit novou roční změnu.

Nejdříve je nutné zvolit koeficient pro který má odpočet být (v rámečku Odpočet), pokud je koeficient prázdný, nelze vkládat přijatá plnění.
Dále je vhodné nastavit hodnoty Nové % odpočtu v základní a snížené sazbě. Hodnota vložená do nového % odpočtu v základní sazbě se přenese i do nového % odpočtu ve snížené sazbě, pokud jede o nový, neuložený odpočet a nové % odpočtu ve snížené sazbě je nulové. Nová % odpočtu lze nastavit i dodatečně.
Vybrat z nabídky Zvolit faktury a F3-vložit vybrané.

Formulář Roční změna poměrného odpočtu DPH

 

Po uložení vybraných faktur lze položku změny odpočtu otevřít a změnit částku daně v plné výši, která se má použít v roční změně odpočtu. Tak lze docílit toho, že se částka daně faktury rozdělí do více různých nových % odpočtu.
Uložit odpočet: Pokud jde o novou roční změnu odpočtu, program se dotáže na účetní knihu, řadu a vytvoří nový doklad přijatého plnění, navázaný na tuto změnu odpočtu se speciálním hlediskem "Roční změna pom.odpočtu DPH".

Výsledný doklad přijatého plnění se zaúčtovaným celkovýžm rozdílem poměrného odpočtu

Pokud v řadě chybí nastavení účtu vyrovnání, vznikne nevyrovnaný účetní doklad a program vyžaduje jeho vyrovnání. Lze doplnit účet vyrovnání také přímo do formuláře přijatého plnění

 

Firma se nastaví vlastní
Do přijatého plnění se uloží pouze hodnoty změny DPH.
Ještě se může stát, že program požaduje doplnit členění, pokud některý účet vyžaduje rozpis na členění.
Je možné také vložit ručně vypočtený roční rozdíl poměrného odpočtu DPH přímo do formuláře přijatého plnění s novým hlediskem "Roční změna pom.odpočtu DPH"

Popis položek

Rok měsíc - kalendářní rok a měsíc, ke kterému má být provedená změna
Dne - aktuální datum
Daň. doklad zúčtování změny - období, účetní kniha, řada a číslo dokladu dokladu přijatého plnění, který obsahuje zaúčtování této změny. Tlačítkem F6 Doklad lze otevřít formulář tohoto dokladu.
Odpočet pro koeficient - Tento roční odpočet daně je vystaven pro koeficient
Sumární údaje z jednotlivých změn poměrného odpočtu v základní a snížené sazbě DPH
Nové % odpočtu.
Celková hodnota nového odpočtu
Rozdíl nového a dosud uplatněného (poměrná část) odpočtu, který se zaúčtuje
Faktury - změny odpočtu: Jednotlivé změny odpočtů
Zvolit faktury - nabídka faktur, kde ještě nebyla provedena v plné výši roční změna odpočtu DPH. Lze vybrat faktury jen s částečným odpočtem, nebo všechny.

Související témata

Přijatá plnění

Číslování účetních dokladů

Řady účetních knih nastavení

Účtování běžných účetních dokladů