Přijaté plnění - postoupení došlé faktury

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

Umístění

Funkce je umístěna ve formuláři přijatého plnění, tlačítko Alt-F3 Postoupit.

Popis funkce

Funkce  je určena ke zjednodušení účtování při postoupení došlé faktury 3. straně.

Příklad:

Zákazník obdrží klasickou fakturu od dodavatele. Tato faktura již přímo obsahuje textové sdělení, že pohledávka byla automaticky postoupena 3.straně. Původní došlá faktura musí zůstat na původního dodavatele, např. kvůli párování příjemek.

 

Funkce "odúčtuje" právě zaúčtovanou došlou fakturu a jako proti-stranu (proti-zápis) zapíše uvedenou 3.stranu.

 

První proběhne kontrola saldokonta faktury, pokud je vztažný účet sledován v saldokontu, v případě, že je vyrovnané, program na to upozorní a neumožní provést postoupení.

Jako druhá proběhne kontrola, zda není faktura uhrazena v převodních příkazech (dosud nezaúčtovaných) a upozorní na to, ale umožní pokračovat.

Následující formulář umožní zadat obsluze obchodního partnera k postoupení a jeho banku, bankovní účet a související, účet postoupení a částku.

Po otevření formuláře se naplní firma i bankovní účet z hlavičky faktury. Uživatel má nyní změnit firmu. Po změně firmy povolí program formulář uložit. Přitom ič, multi, banka a bankovní účet nesmí být prázdné.

Pokud je zakázané měnit bankovní účet, nelze ručně měnit banku, bankovní účet a spec. symbol, lze je pouze zvolit z číselníku bankovních účtů u obchodního partnera (tlačítko Ban.účet).

Po změně částky v cizí měně se přepočítá částka v domácí měně v poměru zůstatku saldokont.

Podobně po změně částky v domácí měně se přepočítá částka v cizí měně v poměru zůstatku saldokont.

Po odsouhlasení následují 2 zápisy do položek dokladů, dle zadání.

Nové vzniklé zápisy postoupení může obsluha bez omezení měnit, nebo zrušit.

Související témata

Přijatá plnění

Číslování účetních dokladů

Řady účetních knih nastavení

Účtování běžných účetních dokladů