Přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách

Top  Previous  Next

K přecenění pohledávek a závazků v cizích měnách slouží funkce Kurzové rozdíly z kurzových přepočtů.