Platební styk

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

Popis funkce

Funkce platebního styku obsahují nástroje pro komunikaci se saldokontem a nástroje pro komunikaci s bankou.

Základní nástroje:

Převodní příkazy- nástroje pro vystavení a odeslání převodních příkazů.
Bankovní výpisy - nástroje pro importy výpisů z bankovních účtů.
Platební kalendář - nástroje pro sledování položek saldokont k úhradě a položek očekávaných plateb.

 

Určující pro saldokontní případ (tabulka udokit)

konto - sledování saldokonta
IČO, multi
variabilní symbol (VS) a variabilní symbol 2 (VS2)
domácí měna (menad)

Související témata

Převodní příkazy

Bankovní  příkazy

Platební kalendář

Platební kalendář-schvalování

Zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje

Penalizace pohledávek

Elektronické bankovnictví

Ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví