Plán a rozpočet

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

Umístění

Funkce pro pořízení plánu nebo rozpočtu je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Finanční rozpory a plánování | Plán - rozpočet:

Umístění funkce

Popis funkce

Plán nebo rozpočet slouží k pořízení a údržbě detailního plánu  nebo rozpočtu pro jednotlivá období a měsíce, konta a členění.

Ukládá se do tabulky uplan. Další použití se v pojetí Vision ERP předpokládá především na úrovni uživatelských sestav, které provedou porovnání plánu nebo rozpočtu se skutečností. Dle potřeby je možné plán vytvořit až na jednotlivé účty, s tím, že se zadávají odděleně období a měsíce. Je také možné vyexportovat výsledky SQL dotazů např. do tabulky Excel. Další funkčnost je realizovaná sestavami.

Prohlížeč plán - rozpočet

Zobrazované položky

Účetní období - období, do kterého položka plánu - rozpočtu patří

Stálý účet - stálý účet

Název účtu - název stálého účtu podle číselníku kont

Číslo měsíce - pořadové číslo měsíce v rámci účetního období

Čl 1 - organizační členění

Čl 2 - činnosti

Čl 3 - zakázky

Čl 4 - další

Má dáti, Dal - plánované částky

Identifikace, DB - součást primárního klíče, identifikace - autoinkrement, stanovuje program po vložení. DB podle nastavení číslo databáze, je důležité, pokud má uživatel více databází a replikuje je.

Formulář plán - rozpočet

Vkládané položky jsou shodné se zobrazovanými položkami prohlížeče, viz. výše.

Související témata