Ověření spolehlivého plátce DPH v ČR a bankovních účtů

Top  Previous  Next

Seznam témat :

umístění

popis funkce

 

Umístění

Funkce ověření spolehlivého plátce DPH v ČR a jeho bankovních účtů je dostupné ve formuláři obchodního partnera:

Umístění funkce

Funkce je dostupná po stisku tlačítka Ctrl + F4  - Ověřit platnost DIČ.

Popis funkce

Pokud je obchodní partner plátcem DPH v ČR, po ověření platnosti DIČ (stisk OK).

Pokud je DIČ platné proběhne ověření všech bankovních účtů, které máte u obchodního partnera evidované (viz. evidence bankovních účtů: záložka Obchodní podmínky, tlačítko Bankovní účty).

Umístění seznamu bankovních účtů obchodního partnera

 

Kontrola bankovních účtů

Do sekce výsledky kontroly se zapíše ke každému bankovnímu účtu jeden řádek (doporučuji roztáhnout formulář), s informacemi o spolehlivosti plátce a zda byl účet nalezen mezi zveřejněnými.

Pokud program zjistí, že obchodní partner má registrované další účty, umožní program zvolit "Doplnit chybějící zveřejněné bankovní účty". Po stisku OK se do seznamu bankovních účtů obchodního partnera doplní chybějící bankovní účty.

Tlačítko F3 - Ukázat registrované účty otevře seznam nalezených registrovaných účtů obchodního partnera.

Od verze 169 je doplněné ověření bankovního účtu i v případě, že si obchodní partner zaregistruje účet ve formě IBAN. Podmínkou je, že účet včetně IBAN je registrován v číselníku účtů obchodních partnerů. Pokud provede uživatel úhradu na IBAN, ten se žádným způsobem zatím neověřuje.

Související témata

Evidence firem (včetně poboček)