Elektronické bankovnictví

Top  Previous  Next

Seznam témat:

podporované formáty importních / exportních souborů Vision ERP

nastavení nové pobočky banky

důležitý parametr platný pro všechny formáty

Automatický import výpisů

Podporované formáty importních / exportních souborů Vision32

ABO
Best KB
Gemini
EPS
MTMS32
CITIBUSINESS
MT940
ELTRANS2000
PCLITE
DBDIRECT
SEPA

 

Důležitý parametr platný pro všechny formáty

Pro ochranu osobních údajů se u všech exportních formátů řídí export názvů obchodních partnerů  parametrem uvedeným ve sdílených parametrech účetnictví v záložce saldokonto a platební styk.

Formulář - sdílené parametry - záložka saldokonto a platební styk

 

V případě zaměstnance, kdy by byl exportován osobní údaj, program upozorní:

má-li uživatel GDPR úroveň alespoň 10, program upozorní a vyexportuje názvy zaměstnanců
nemá-li uživatel GDPR úroveň alespoň 10, program upozorní a názvy zaměstnanců do převodního příkazu nevyexportuje.

Při exportu převodních příkazů do účelu vložit - "Účel závazku"/ "Název firmy"/ "Název firmy+účel závazku"/ "Účel závazku+název firmy". Je-li nastaveno "Název firmy+účel závazku" nebo "Účel závazku+název firmy", lze nastavit jak ukončit první část účelu a po jakém počtu znaků.

Nastavení nové pobočky banky

Pro správné uložení formuláře je nutné dodržet tento postup:

•  nastavte číslo pobočky a název
 
•  druh formátu pro export převodního příkazu
 
•  druh formátu pro import výpisů
 
•  uložte stiskem OK
 
•  po novém otevření pokračujte v nastavení pobočky banky

Pokud změníte druh formátu převodních příkazů nebo výpisů, opět uložte a znovu otevřete

Zvolte další nastavení:

Importovat jen účty obsažené v bankovních účtech vlastních
Po úspěšném importu - Přesouvat zdrojový soubor do /zprac po importu výpisů

 

 

ABO (např. Komerční banka )

Tento formát podporuje většina tuzemských bank. Nepodporuje v plné míře zahraniční bankovní styk, proto jej nedoporučujeme pro zahraniční platební styk, je - li jiná možnost, např. pro Komerční banku BEST KB.

Formulář pro nastavení číselníku"pobočky bank"

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu ABO, Druh formátu pro import výpisů ABO), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

název klienta zkrácený, id klienta, identifikace pro převodní příkazy, opor. nastavit identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy).
následující položky, jako Dat. posledního PP, Pořadové číslo PP, Denní pořadové č. PP v žádném případě nenastavujte, program je nastavuje sám při exportu převodních příkazů. Možnost změny je zde jen pro řešení případné kolize nebo při zkušebním provozu.
adresáře
pro export PP ve formátu ABO pro Komerční banku a některé další banky musíte nastavit hodnoty v rámečku Druh formátu pro export PP. Jiné banky nevyžadují toto nastavení.
nastavení hodnot v rámečku Druh formátu pro export PP
pro každou banku je nutné nastavit položky "Úč.soubory Od, Do". Čísla mohou být max. 3-místná. Pokud banka neuvádí, nastavte 0, 999.
dále musí být nastaveno správně upřesnění exportního formátu:
Původní ABO
ABO 1.6 a vyšší.
Česká spořitelna
Další hodnoty mohou být zpravidla prázdné. Je ale nutné ověřit u banky.

 

Pro Komerční banku a některé další je nutné nastavit další položky:

V rámečku Limity:        

zpráv ve sk. - zpráv ve skupině, pro KB max.35, dopor.25
zpráv úč.so. - maximum zpráv v účetním souboru ( pro KB 1000 )
skupin úč.so.  - skupin v účetním souboru ( pro KB 98 )
dat.tabulky kódů - datum vytvoření tabulky tajných kódů a pevný kód (pevná část tajného kódu) pokud banka dodala tabulku tajných kódů. Je - li položka pevný kód nastavena, program v průběhu exportu převodních příkazů vyžaduje zadání variabilní části kódu.

 

Nastavení hodnot v rámečku Druh formátu pro import výpisů

Nastavte tvar bankovních účtů:

ediční - program bankovní účet nemění.
vnitřní - zvláštní tvar používaný Komerční bankou, provede se konverze bankovního účtu z vnitřního tvaru

BEST KB (např. Komerční banka)

Nastavení číselníku "pobočky bank"

 

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu BEST_KB, Druh formátu pro import výpisů BEST_KB ), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta, Název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře
pro Komerční banku a některé další banky nastavit hodnoty v rámečku Druh formátu pro export PP podle propozic k bankovnímu účtu. Jiné banky nevyžadují toto nastavení.
Upřesnění exportního formátu:
původní BEST KB (nepodporuje zahraniční platební styk v rámci EU)
Profibanka 1.5 a vyšší
GE Money banka
BestKB od 4/2018
Číslo pracovní stanice
Meze denního počítadla Denní počítadlo je pro vygenerování jednoznačného čísla řádku za den. Komerční banka vyžaduje unikátní číslo řádku převodního příkazu za den. To muže být problém, pokud  má vaše firma víc databází Vision ERP, ze kterých budou odesílané převodní příkazy na stejný účet. Tento případ lze řešit stanovením různých mezí  pro každou databázi.
Tlačítko Denní počítadla souží k údržbě a řešení kolizních situací při zahajování provozu. Denní počítadla program obsluhuje sám na základě vystavování PP a v běžném provozu není potřeba a je nežádoucí do nich zasahovat.

Název exportního souboru

Tuzemské: 'YYYYMMDDIIIIPPPP.IKM'

 kde        

 YYYY je rok,

 MM je měsíc,

 DD je den,

 IIII je Identifikace pro převodní příkazy,

 PPPP je pořadové číslo dne

Zahraniční: 'ZYYYYMMDDIIIIPPPP.IKM'

 kde        

 Z identifikuje zahraniční PP,

 YYYY je rok,

 MM je měsíc,

 DD je den,

 IIII je Identifikace pro převodní příkazy,

 PPPP je pořadové číslo dne

Nastavení hodnot v rámečku Druh formátu pro import výpisů

Není žádné další nastavení.

Gemini 4.1 a vyšší (např. Raifaisenbank, Hypobank..)

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu GEMINI, Druh formátu pro import výpisů GEMINI), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta, Název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře.

V rámečku Druh formátu pro export převodních příkazů

"Priority plateb" použije se pro nastavení priority plateb převodního příkazu
"Jak plnit pole Kreditní informace" umožňuje nastavit požadovaný obsah polí kreditní informace v exportovaném převodním příkazu
"Jak plnit debetní informace"
"Variabilní symbol shodně do pole debetní i kreditní VS" nastavit podle požadavků banky
"Raifaisenbank - eKomunikátor" nastavení specifikuje přípony exportních souborů převodních příkazů podle požadavků banky raifaisenbank e-komunikátor. (nastavení je povolené jen pro banku Raifaisenbank s numerickým kódem 5500)

V rámečku Druh formátu pro import výpisů:

Jak datum zaúčtování

Standard
Jako datum zaúčtování použít datum výpisu

Do domácího importovat variabilní symbol

standard
prohodit kreditní a debetní
vždy kreditní

Ve výpisech domácích Gemini jsou variabilní symboly dva, kreditní a debetní. Různé banky je plní různě. Uživatel může nastavit způsob interpretace kreditní / debetní variabilní symbol podle toho, jak tato pole plní banka.

Pro správný obsah exportního souboru je třeba mít u banky nastaven stát příslušnosti banky a u pobočky banky Prioritu plateb = 1 nebo 2

 

EPS ( např. ČSOB)

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu EPS, Druh formátu pro import výpisů EPS), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta (číslo klienta), doporučujeme nastavit také název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře.

Žádné další speciální nastavení není.

MTMS32 (např. CITIBANK)

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu MTMS32, Druh formátu pro import výpisů MTMS32), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta (číslo klienta), doporučujeme nastavit také název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře.

Žádné další speciální nastavení není.

CITIBUSINESS (CITIBANK)

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu MTMS32, Druh formátu pro import výpisů MTMS32), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta (číslo klienta), doporučujeme nastavit také název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře.

Žádné další speciální nastavení není.

ELTRANS2000 (Živnobanka)

Nastavení číselníku"pobočky bank"

Bankovní program ELTRANS2000 podporuje řadu běžných formátů pro import převodních příkazů. Vision ERP tedy neřeší žádný speciální formát pro jejich export do ELTRANS2000. Je tedy nutné v programu ELTRANS2000 nastavit vhodný importní profil, např ABO.

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu MTMS32, Druh formátu pro import výpisů MTMS32), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta (číslo klienta), doporučujeme nastavit také název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře.

Žádné další speciální nastavení není.

Podle propozic, které banka dodá ke zřízenému bankovnímu účtu doporučujeme nastavit  identifikace pro převodní příkazy( číslo karty), id klienta (číslo klienta), název klienta zkrácený, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy).

PCLITE (ČSOB)

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Po počátečním nastavení nové pobočky(Druh formátu pro export převodního příkazu PCLITE, Druh formátu pro import výpisů PCLITE), doplňte povinné položky podle propozic k účtu:

id klienta (číslo klienta), doporučujeme nastavit také název klienta zkrácený, identifikace pro převodní příkazy, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy), adresáře.

Žádné další speciální nastavení není.

MT940 - MULTICASH

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Zvolte Druh formátu pro export PP MT940 a Druh formátu pro import výpisů MT940 a uložte stiskem OK, případně doplňte vyžadované položky podle propozic k účtu. Další nastavení až po novém otevření této pobočky. pokud změníte druh formátu Pp nebo výpisů, opět uložte a znovu otevřte.

Podle propozic, které banka dodá ke zřízenému bankovnímu účtu je nutné nastavit  identifikace pro převodní příkazy( číslo karty), doporučujeme nastavit také id klienta (číslo klienta), název klienta zkrácený, identifikaci pro výpisy (může být shodná s identifikací pro výpisy).

Následující položky, jako Dat. posledního PP, Pořadové číslo PP, Denní pořadové č. PP v žádném případě nenastavujte, program je nastavuje sám při exportu převodních příkazů. Možnost změny je zde jen pro řešení případné kolize nebo při zkušebním provozu.

Dále je nutné upřesnit specifika exportního formátu pro zvolenou banku, toto nastavení je vždy individuální, nutné provést podle dodaných technických podmínek pobočky banky.

Pro banku ČSOB a převodní příkazy ve formátu Multicash TBS (domácí), ZPS (zahraniční) zvolte upřesnění "11 ČSOB MC TBS (domácí), MC ZPS (zahraniční) - formát Multicash", další upřesnění mají zůstat nezatržená.

 

K upřesnění "pro SEPA v poli :57D: vynechat adresu", jde o tzv. SEPA platby, kde musí být splněné další podmínky: měna musí být EUR, kód účtu IBAN musí začínat dvěma písmeny, které odpovídají kódu státu, přičemž stát musí být v číselníku států označen jako člen EU a nesmí jít o vlastní stát. Při splnění uvedených podmínek a zvolení této možnosti se neexportují položky adresa 2 až 3 z číselníku banky.

"Exportovat pole ZD: (shodně jako ZK:) - některé banky vyžadují pole ZD:. Pokud jde o banku Commerzbank, exportuje se pole ZD: vždy bez ohledu na toto nastavení.

Dále nastavte adresáře.

Import výpisů MT940

Nastavení číselníku "pobočky bank"

Importní formát (pole 86)

Formát výpisů MT940 obsahuje variabilní část, pole 86, závislou na konkrétní bance.

Pokud používáte program Multicash, lze použít univerzální řešení téměř pro každou banku - exportovat pole 86: v tzv. nestrukturovaném formátu.

Nestrukturovaný formát má většina bank podobný, takže je možné, že i pro banky, pro které nemáme zpracovaná specifika, bude import Multicash funkční

Strukturovaný formát pole 86: se u jednotlivých bank zpravidla liší, musí být tedy speciální úsek programu na straně Vision ERP, který řeší toto specifikum pro každou banku.

Druhou možností je nastavit hodnotu Implicitní. V takovém případě se program řídí kódem banky, pokud je pro danou banku zpracován specifický formát pole 86. Pokud není, použije se univerzální formát, který využívá klíčových slov v poli 86, pokud jsou uváděná.

Kódování diakritiky

Kódování diakritiky výpisů by mělo být standardně CP852, může se však lišit, potom je nutné buď nastavit podle propozic od banky nebo vyzkoušet.

Od 9.10.2017 včetně dochází u banky Unicredit (kód banky 2700) ke změně formátu pole 86 z nestrukturovaného na strukturovaný. Program dle datumu výpisu sám zjistí, jakým způsobem import provede.

Doporučený postup při zavádění nové banky u uživatele

Nejprve získat od banky nejnovější popisy struktur, především pole 86: nestrukturovaný formát a zaslat na kontrolu formátu do naší firmy. Často bude formát souhlasit, nebo si vyžádá drobnou úpravu nebo doplnění.

Pokud banka nepodporuje nestrukturovaný formát pole 86:, je nutné získat nejnovější popis struktury a zaslat do naší firmy. Provedeme kontrolu formátu a v případě, že nepodporujeme, navrhneme úpravu.

Podobně je nutné postupovat po změně formátu.

Volba importního formátu pole 86: výpisů Multicash

V rámečku Druh formátu pro import výpisů lze zvolit druh formátu pole 86.

Implicitní - použije se speciální nastavení pro danou banku, pokud je naprogramované.
ČSOB - Použije se formát pole 86, který podporuje banka ČSOB, některé banky podporují kompatibilní formát.
nestrukturované pole 86 - použije se formát pole 86 nestrukturovaný bez ohledu na banku

Nastavení specifik pro exportní formát převodních příkazů

1 neexportovat text předpisu do pole AV - podle požadavků
2 ČSOB Businessbanking - specifické nastavení pro elektronické bankovnictví ČSOB Businessbanking
3 Specifický symbol příkazce (AD:) plnit specifickým symbolem příjemce - starší verze programu Multicash - způsobí, že do převodního příkazu se specifický symbol uvede shodně jak do pole AD tak do pole AK, tj. vždy stejná hodnota.

Parametr řeší tento problém:Ve všech dostupných popisech struktur převodních příkazů pro import do Multicash se naprosto shodně uvádí, že do pole AD: patří specifický symbol příkazce. Podobně i u pole UD: podle popisu patří bankovní účet příkazce. Přitom specifický symbol je přece součástí bankovního účtu, takže logicky z toho vyplývá, že nelze kombinovat část bankovního účtu vlastní a část odběratele. Přesto však podle vyjádření správce programu Multicash,  operátora společnosti Management Data Praha doporučuje pro starší verzi Multicash uvádět specifický symbol ve výstupu shodně údaj jak pro AD tak pro AK, tj. vždy stejnou hodnotu.

4 Neexportovat pole AD: - ne Multicash (např. banka HSBC) - Banky, které používají formát MT940, ale nepoužívají program Multicash často nepodporují pole AD:. Vision32 lze tímto parametrem bance přizpůsobit.
5 Pole AV plnit názvem obchodního partnera - Běžně se exportní pole AV plní účelem platby, nastavením této možnosti se exportní pole AV bude plnit názvem obchodního partnera. Tato možnost může pomoct při požadavku mít v testu platebního příkazu název obchodního partnera, ale záleží na konkrétní bance, nutno vyzkoušet.
6 Číslovat řádky "HD" od 1 (jinak od 0) - některá banka (zpravidla 0300) nebo pobočka banky vyžaduje číslování v poli HD od 1, standardně se čísluje od 0, tímto nastavením lze požadavku vyhovět.
7 Pro SEPA v poli :57D: vynechat adresu - Některé banky ve svém importním profilu vyžadují prázdnou adresu (vloží se pouze X) v poli :57D: pro případ přeshraniční platby tzv. SEPA platbu, kterou program rozpozná podle měny EUR a IBAN, které má na prvních 2 pozicích písmena.
8 Přípony exportních souborů plateb - nestandardní - možnost nastavit jiné přípony exportních souborů pro domácí a zahraniční platební styk, než standardní ('CFD' a 'CFA')
9 Exportovat pole ZD: (shodně jako ZK:) - některé banky vyžadují pole ZD:. Pokud jde o banku Commerzbank, exportuje se pole ZD: vždy bez ohledu na toto nastavení.
10 Nevkládat číslo dokladu do pole AV na začátek (není-li zvoleno ad1)
11 ČSOB MC TBS (domácí), MC ZPS (zahraniční) - formát Multicash pro Multicash CEB banka ČSOB, další upřesnění mají zůstat nezatržená!

SEPA

Nastavení číselníku "pobočky bank"

 

SEPA formát je možno vybrat pouze pokud je domácí firma slovenská. Na Slovensku je použití tohoto formátu možné volit okamžitě, závazně od 1.2.2016. Pro převodní příkazy se jedná o formát odpovídající XML schématu pain.001.001.03.xsd. Pro bankovní výpisy se jedná o formát odpovídající XML schématu camt.053.001.02.xsd. Bankovní účty obsažené v převodních příkazech musí být výhradně ve formátu IBAN.

Zde jsou Informace Slovenskej bankovej asociácie o SEPA.

Podporované banky

Nestrukturovaný formát pole 86 - má většina bank podobný, takže je možné, že i pro banky, pro které nemáme zpracovaná specifika, bude import Multicash funkční. Např.:

Unicredit

ABN (není vyzkoušené provozem)

Strukturovaný formát pole 86

ČSOB (Druh formátu pro import výpisu, importní formát nastavte na ČSOB.)
Commerzbank
Fortis
HVB
HYPOBANK
FORTIS
ČS spořitelna
HSBC
LBBW

Spuštění skriptu po exportu převodních příkazů

Vision ERP umožňuje spustit skript (podle účetních parametrů sdílených) po úspěšném vyexportování (a uložení) zvolených převodních příkazů.

Skript po exportu převodních příkazů umožňuje nastavit skript, který se po provedení exportu spustí. Skript má k dispozici standardně naplněnou tabulku selrows hlavičkami zvolených převodních příkazů k exportu.

Automatický import výpisů

Automatický import výpisů neboli import výpisů na pozadí se provádí na základě plánované události ve Vision ERP.

Pomocí plánované události v IS Vision ERP lze zajistit automatické importování výpisů z daného adresáře na disku. Do tohoto adresáře se pak mají ukládat el. výpisy stažené z banky. Pokud Bankovní software umí automaticky stahovat výpisy, může být nastaven tak, aby je ukládal v jistém formátu do tohoto adresáře. Vision32 potom pomocí plánované události může výpisy importovat do databáze. O provádění importů na pozadí Vision32 ukládá do databáze protokol. Po provedení importů zašle zprávu workflow určeným uživatelům. Vše probíhá podle nastavení v číselníku poboček bank.

Je-li pobočka banky nastavená pro import výpisů na pozadí, nevylučuje to použít standardní import z prohlížeče výpisů.

Plánovaná událost může vypadat např. takto

Nastavení plánovače

Skript (stiskem tl. F4 Skript)

Spuštění skriptu zajistí import všech el. výpisů u všech poboček bank, které mají nastavený import na pozadí.

 

Nastavení v číselníku pobočky bank

Číselník poboček bank je dostupný v hlavním menu

Účetnictví | Platební styk | Nástroje a nastavení | Pobočky bank

V červeném rámečku máme vyznačené prvky důležité pro nastavení importu výpisů na pozadí.

Je nutné nastavit

Adresář pro import výpisů
Přesouvat zdr. soubor do ..\zprac,... - musí být zvolen
Importovat výpisy na pozadí
Seznam účetních, kterým bude rozeslána zpráva o naimportovaných výpisech
Přípony souborů, které se mají importovat, oddělené čárkou

Každý z těchto prvků musí být nastaven

Program sice umožňuje některý z těchto prvků ponechat prázdný, ale to může u většiny druhů formátů vést k chybám.

Vlastní průběh importu

Program pro každou pobočku banky, která má nastavený import na pozadí, podle nastavených parametrů projde adresář pro import výpisů a každý soubor s příponou podle parametru "Přípony souborů pro import na pozadí" se pokusí naimportovat podle nastaveného formátu a dalších parametrů. Během importu vytváří protokol, který je nakonec uložen do databáze. V případě úspěšného importu program přesune soubor do pod-adresáře "..\zprac", v případě neúspěšného importu změní příponu souboru připojením znaku "_" (aby se neopakoval stále dokola import téhož souboru).

Nakonec program rozešle účetním v seznamu účetních zprávu prostřednictvím Vision32 Workflow zpráv.

Protokol o průběhu importů

Protokol je dostupný v hlavním menu

Účetnictví | Platební styk | Nástroje a nastavení | Protokol importů výpisů na pozadí

Související témata

Elektronická podání

Převodní příkazy

Bankovní  příkazy

Platební kalendář

Platební kalendář-schvalování

Zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje

Penalizace pohledávek

Elektronické bankovnictví

Ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví