Bankovní výpisy

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

účtování bankovního výpisu

Umístění

Funkce pro import, správu a účtování bankovních výpisů je umístěna v hlavním menu Účetnictví | Platební styk | Bankovní výpisy:

Umístění funkce

Popis funkce

Funkce slouží pro import, evidenci a účtování elektronických výpisů z bankovních účtů.

Funkce je závislá na nastavení, viz Elektronické bankovnictví.

Elektronický výpis nese informaci "zaúčtován", která je nastavená (křížek) v případě, že všechny položky výpisu jsou zaúčtované.

 

Možnosti prohlížeče

V záhlaví prohlížeče výpisů jsou umístěny funkce:

Umístění funkcí

Popis funkcí

Funkce otevře import bankovního výpisu

Funkce je určena pro účtování bankovního výpisu pro  aktuálně nastavený výpis.

 

Účtování výpisu

Tlačítko prohlížeče spustí funkcionalitu shodnou s funkcí účtovat bankovní výpis v dialogu účetního dokladu pro jeden výpis na aktuální pozici prohlížeče.

Po nastavení párování, na závěr si program vyžádá zadání účetní knihy a řady, kam se má bankovní výpis zaúčtovat. Zaúčtování potom provede program vždy do nového účetního dokladu založeného v zadané účetní knize a řadě.

Import bankovních výpisů

Tlačítko prohlížeče spustí import bankovního výpisu. Nejprve musí uživatel zvolit pobočku banky, jejíž výpisy chce importovat.

Pobočka banky obsahuje potřebné informace a nastavení o formátu výpisu, měně účtu atd.

Poté následuje volba vlastních souborů k importu. Po provedení importu program zobrazí protokol o provedení importu a po jeho odsouhlasení se program vrátí do prohlížeče bankovních výpisů. Pokud nedošlo k nějaké chybě (protokol), naimportované výpisy budou dostupné v prohlížeči bankovních výpisů (v případě potřeby stiskem F5 obnovíte datovou množinu prohlížeče).

Popis položek

Formulář elektronického výpisu

Údaje o bankovním výpisu jsou závislé na dostupnosti informací v elektronickém bankovním výpisu a mohou se u různých bank a poboček lišit.

U položky výpisu je vždy informace o tom, zda byla zaúčtovaná. V dialogu položky výpisu lze zobrazit účetní doklad, kam byla položka zaúčtovaná.

Související témata

Účtování bankovních výpisů

Převodní příkazy

Platební kalendář

Platební kalendář-schvalování

Zápočet vzájemných pohledávek a závazků

Pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje

Penalizace pohledávek

Elektronické bankovnictví

Ochrana citlivých údajů z mezd v účetnictví