Změna umístění logu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Z hlediska výkonu databáze se doporučuje umístit (pokud je to možné) soubor oskar.log na jinou partition nebo, ještě lépe, jiný disk, ovšem vždy na témže stroji. V takovém případě je nutné říct databázi, aby přesměrovala svůj log na jiné umístění. To lze učinit, buď nástrojem Change log information v sekci Utilities v Sybase Centralu anebo v příkazové řádce programem dblog.exe, který je součástí instalace ASA. V druhém případě by syntaxe příkazu vypadala takto:

dblog.exe -t nove_umisteni\oskar.log oskar.db

 

Po té již můžete starý log smazat. Nový log se vytvoří po startu SQL serveru.

 

Související témata