Upozornění při nedostatku místa na disku

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Databázi SQL Anywhere lze nastavit tak, aby automaticky odeslala e-mail při blížícím se nedostatku místa na disku, na němž se nachází databázové soubory.

 

Postup:

1. Nastavit adresu serveru SMTP a odesílací adresu,

call dba.gsetglobalparam(0, 0, 'smtp_sender', 'noreply@mydomain.cz')

go

call dba.gsetglobalparam(0, 0, 'smtp_server', 'smtp.mydomain.cz')

 

 

2.Vytvořit událost pro testování místa na disku a odesílání pošty. Tento příklad odešle email (max. 1x denně) na adresu administrator@mydomain.cz v případě poklesu místa pod 10%:

 

create event CheckDiskSpace

type DBDiskSpace

where event_condition('DBFreePercent') < 10 and event_condition( 'Interval' ) >= 86400

handler

begin

declare "@rcode1" integer;

declare "@rcode2" integer;

call dba.gsendmailsmtp('administrator@mydomain.cz', 'Disk Space Alert', 'Free disk space has fallen below 10% (eng='||property('name')||', dbn='||db_property('name')||').', "@rcode1", "@rcode2");

end

 

 

Související témata