Úkoly

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Úkoly jsou uložené v tabulce dba.wfukoly

Primární klíč: je id, data_id

 

Personifikační podmínky lze nastavit v SQL dotazech v klausuli WHERE takto:

Jen úkoly, kde jsem garantem:

(dbo.gfkontakt_iscurrentuser(osoba_id,osoba_data_id) = 1); např: "select * from dba.wfukolu where (dbo.gfkontakt_iscurrentuser(osoba_id,osoba_data_id) = 1)

 

Jen úkoly, Kde jsem zadavatelem:

(dbo.gfkontakt_iscurrentuser(zadavatel_kontakt,zadavatel_dataid) = 1)

 

Jen úkoly, které jsem vyřídil já (přihlášený uživatel):

(dbo.gfkontakt_iscurrentuser(vyridil_id,vyridil_data_id) = 1)
 

Jen soukromé zprávy:

(soukromy = 1), takže například moje soukromé úkoly bude kombinací : (dbo.gfkontakt_iscurrentuser(osoba_id,osoba_data_id) = 1) and (soukromy = 1)

 

Související témata

Úkoly uživatele