Start databáze bez LOGu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Pokud je třeba se připojit k databázi, u které chybí LOG soubor, je nutné provést nejprve "recovery process", kdy si databáze založí nový LOG soubor. Tato akce se provede pomocí příkazu dbeng7 nebo dbsrv7 -f oskar.db. Server provede inicializaci a ihned se ukončí. Po té je už možné se k databázi připojit běžným způsobem.

S využitím těchto poznatků je samozřejmě zcela zbytečné např. stahovat od zákazníka databázi i log (stačí databázový soubor .DB).

 

Související témata