Spouštěcí parametry

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Soubory pro spouštění databázového serveru (dbsrv9, dbeng9) mají celou řadu dalších parametrů (viz nápověda k ASA), z nichž některé nejsou sice povinné, ale výrazně ovlivní chování serveru. Zde je několik užitečných parametrů, z nichž některé jsou již notoricky známé:

 

-n name                        při uvedení za databázovým souborem specifikuje její logické jméno, jinak nastaví jméno serveru

 

-x protokol                určí komunikační protokoly, kterými bude server data distribuovat,

                         preferovaný protokol je TCPIP, alternativně lze využít také SPX či IPX,

                         protokoly lze kombinovat oddělené čárkou,

                         protokol IPX se již nedoporučuje používat - nahrazen protokolem SPX

 

-c cache_size                nastavení cache pro server, velmi podstatně ovlivňuje výkon databázového serveru, obzvláště při

                         velkoobjemových operacích, ASA si velikost cache dynamicky mění dle potřeby, ale pokud má server

                         hodně RAM, je dobré dopřát ASA co největší cache hned od začátku,

                         při nastavování je třeba vzít do úvahy, zda na stroji běží i jiné aplikace než náš server ASA,

                         lze použít bohaté možnosti syntaxe, např. -c 50P (nastaví cache na 50% fyzické RAM - doporučeno tam, kde běží jen ASA),

 

-b                                velmi rychlý (bulk) režim pro hromadné přesuny či importy dat, nepoužívá se soubor LOG,

                         server umožní jen jednu konexi,

                         po použití tohoto parametru by měl být smazán LOG soubor (založí se automaticky nový),

                         v replikačním systému raději nepoužívat!

 

-f                                režim pro zotavení databáze při chybějícím LOG souboru,

                         engine provede recover a ukončí se, pak se lze již připojit normálně a LOG se založí automaticky nový

 

-ti minutes                server automaticky odpojí klienty, kteří po uvedenou dobu nevyslali žádný požadavek na server,

                         výchozí hodnota je 240 min. (4 hod.), tento parametr nelze zadat pro každého klienta zvlášť,

                         zadáním nuly je funkce vyřazena

 

-tl seconds                server automaticky odpojí klienty, kteří po uvedenou dobu neodpovídají na kontrolní (liveness) pakety,

                         výchozí hodnota je 120 sec. (2 min.), tento parametr lze specifikovat zvlášť pro každého klienta, a to

                         v ODBC DSN v záložce Network (položka Liveness timeout), zadáním nuly je funkce vyřazena

 

 

Na výkonných strojích s pamětí RAM 1GB, kde běží jen náš databázový server doporučuji tento vzor parametrů:

dbsrv7  -c 70P  -x tcpip  -n visionsql  "c:\program files\data\oskar.db" -n Vision32

 

 

Související témata