Rozdělení karet v evidenci majetku

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Pro rozdělení karet je možné s výhodou použít pohyb částečné převedení na středisko, kde se jako nové nebo stejné středisko uvedené na původní kartě, případně nic. Vytvoří se kopie původní karty ovšem s upravenými hodnotami.

Má-li se původní karta rozdělit na více částí (např. 5), pak by měl být postup takový, že se tato původní karta bude postupně ponižovat pohybem částečné převedení na středisko (4x) o nově vzniklé karty (budou mít přiřazena nová inventární čísla).

Postup

1.Pohyb částečné převedení na středisko.

Výběr pohybu (po Insertu)

2. Zadání částky, která má být na nové kartě (automaticky se dopočítají zůstatkové hodnoty a oprávky).

 

Zadání částky a střediska

 

3. Nová karta vznikne jako kopie původní s upravenými hodnotami cena/karta, cena/ks, cena pro odpis a zůstatkové hodnoty, případně změna střediska.

 

Související témata

Karty dlouhodobého majetku

Pohyby - dlouhodobý majetek