Postup migrace db ASA 7 - ASA 9

Top 

Seznam témat:

postup pri reloadu DB z ASA7 do ASA9

 

Postup pri reloadu DB z ASA7 do ASA9

Postup

cesta k užívané databázi (oskar.db) - overit v ODBC  (cesta1)
jméno serveru (standardne visionsql) - overit v ODBC
velikost databáze
volné místo na disku
jméno, společnost, počet licencí (Nápověda, Technické informace)
uživatelé ve skupině public
ověřit nastavení češtiny na serveru
vytvořit adresáře pro reload:

napr.:        ..\Vision32\Data\Reload (cesta2)

          ..\Vision32\Data\Reload\Data (cesta3)

 

nainstalovat/upgradovat Sybase ASA9

Pokud nejde i instalaci do původního adresáře, je třeba instalovat nejdříve ASA7, pak přeinstalovat ASA9.

Instalátor pro instalaci/upgrade ASA9 je zde:  \\Ftp-server\Vision ERPsetup\bin\win32_asa_only_902_3207\setup.exe

 

nakopírovat a spustit instalátor.
vyplnit požadované.
zastavit SQL server a otevrít príkazový rádek (cmd) a provést unload DB:

       dbunload -c "uid=dba;pwd=...;dbf=cesta1\oskar.db" -ii -r cesta2\reload.sql cesta3

kde

uid = {uživatel-administrator]

pwd = {heslo pro prístup do databáze}

 

Pri takto spušteném unloadu je po celou dobu videt zadané heslo v záhlaví okna.

Rešení: Místo parametru pwd=... lze heslo zadat zakódovane parametrem enp=...

Takže by príslušný príkaz pro unload vypadal konkrétne takto:

 dbunload -c "uid=dba;enp=20fbc00f20c1bb1a9c;dbf=cesta1\oskar.db" -ii -r

 cesta2\reload.sql cesta3

 

Struktura se uloží do skriptu (reload.sql) v adresáři cesta2  a data do samostatných souboru dle tabulek do adresáře cesta3.  Pokud je kromě ASA9 instalována i starší verze ASA, dát pozor na to, aby byla spuštena utilita dbunload z ASA9 a ne starší. (nehrozí pri instalaci do puvodního adresáre). Lze overit spuštením dbunload v príkazovém rádku bez parametru - vypíše císlo verze.

 

nastartovat lokálne prázdnou DB pro ASA9

Prázdná DB je k dispozici zde: \\Ftp-server\Vision ERPbin\new_db\oskardb9.zip

Stáhnout, rozbalit, uložit.(treba do ..\Vision ERP\Data\Reload)

V príkazovém rádku (cmd): dbeng9 cesta4\oskar.db

kde

cesta4 = umístení prázdné databáze

 

spustit ISQL

1. dbisqlc.exe z ASA9 (dle parametru instalátoru) a prihlásit se k prázdné DB.

username=dba

password=sql

database name=oskar

 

2. Predalokovat hlavní DB prostor zhruba na velikost puvodní DB, popr. více:

       alter dbspace system add xxx MB

kde

XXX = nahoru zaokrouhlená velikost puvodní databáze

spustit reloadovací skript:

 read cesta2\reload.sql

 

zastavit SQL server – pres Sybase Central zastavit službu, smazat vzniklý oskar.log a smazat

 pozustatky reloadu (cesta2\reload.sql, cesta3\....).

zazálohovat puvodní DB soubory (cesta1) a na jejich místo umístit nové (cesta4). Po té nastartovat SQL server:

 Pres Sybase Central modifikovat a spustit službu (Adaptive Server Anywhere).

aktualizovat klienty na stanicích:

Instalátor pro instalaci/upgrade ASA9 je zde:

       \\Ftp-server\Vision ERP_setup\project\bin\win32_asa_client_902_3207

 

Nakopírovat a spustit instalátor na každé stanici.

vyplnit požadované.

Vytvorit nové ODBC.

Pozor!:( .. Suppresse fetch warnings)

Odebrat oprávnení public uživatelum, kterí jej nemeli. Lze odebrat napr. v ISQL takto:

       REVOKE MEMBERSHIP IN GROUP “PUBLIC” FROM “username”

 

užitecné

obrácené lomítko v ASCII: Alt+092
pri použití funkce ‘List’ v datovém zdroji sestavy odstranit funkcí:

convert(char(255), ……… ) as název

 

Související témata

Příčiny chyb v sestavách po migraci na ASA 9