Předalokace DB prostoru

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Jeden z optimalizačních prvků majících za cíl zvýšit výkon databáze je předalokoace databázového prostoru. Jedná se o ruční založení prázdných alokačních jednotek (stránek) v databázových souborech, což má dva pozitivní efekty:

1. Urychlí se eventuelní následný import většího množství dat, protože SQL server nemusí často realokovat prostor, což je disková a tedy časově poměrně operace. Jedním z vhodných okamžiků pro předalokaci je moment těsně před spuštěním reloadovacího skriptu nad čistou DB při kompletním unloadu-reloadu.

2. Pokud se po realokaci DB souborů provede systémová (vnější) defragmentace těchto DB souborů, popř. celého disku, zamezí se tím pozdější fragmentaci DB souborů v důsledku postupného narůstání. Fragmentace DB souborů je nežádoucí faktor obecně snižující výkon databáze.

 

Postup

 

Při předalokaci se zadává počet prázdných stránek, které se mají přidat na konec DB souboru. U databází Vision ERP má stránka typicky velikost 4kB nebo 8kB (velikost stránky lze zjistit např. v menu Vision - Nápověda - Technické informace - Databáze).

Takže např. pro zvětšení souboru o 128MB je pro 8kB stránku potřeba přidat 32768 stránek (128 * 1024 / 8). Rozšiřovat se bude nejčastěji hlavní soubor oskar.db (s vnitřním názvem System), ale při masivním používání dokumentů lze stejně předalokovat i vedlejší soubor oskar2.db s vnitřním názvem (Oskar2).

 

Sybase Central

 

Databáze - DB Spaces - System - Properties - Add pages

 

ISQL

 

ALTER DBSPACE vnitrni_jmeno_prostoru ADD pocet_stranek

 

 

Poznámka

Namísto počtu stránek přímo počet MB či GB:

 

ALTER DBSPACE vnitrni_jmeno_prostoru ADD xx MB

 

Související témata