Kontrola konzistence databáze

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

V případě nutnosti zkontrolovat konzistenci dat v databázi lze využít utility od dbvalid.exe. Program je přítomen v adresáři Asa\Win64. V příkazové řádce by příkaz vypadal např. takto:

 

dbvalid  -f -c "uid=jmeno;pwd=heslo;dsn=odbc-dsn"

 

Pro zobrazení dalších možností této utility ji spusťte s parametrem /?

Validaci lze provést i pomocí nástroje Sybase Central, kliknutím pravým tlačítkem na databázi a výběrem položky Validate. V průvodci je vhodné zapnout volbu pro kontrolu indexů.

 

Související témata