Konkrétní akce trvá nepřijatelně dlouho

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Pokud najednou začne určitá konkrétní akce trvat několikanásobně déle než je obvyklé a situace se nezlepší ani při nulovém vytížení serveru, je možné, že to způsobuje některá z následujících příčin:

 

Jsou narušeny indexy

Je nutné provést validaci databáze (včetně indexů)  a pokud výsledek ukáže chyby v indexech (primárních, sekundárních, cizích klíčích), je potřeba tyto zahodit a znovu vytvořit. Popř. provést kompletní reload

 

Uživatel provedl nevhodnou změnu svých nastavení

Pokud v akci figuruje browser, je možné, že v jeho možnostech uživatel zvolil nevhodnou kombinaci parametrů. Obzvláště zapnuté ukládání setřídění či filtru a především pozice kurzoru způsobuje při větším počtu vět dlouhou odezvu. Dotaz v některých browserech je rovněž možné ovlivnit v nastaveních pro příslušný modul a i zde mohou být některé kombinace nevhodné z hlediska odezvy.

 

Server SQL řeší dotaz neefektivně

Stačí resetovat informace nashromážděné optimalizátorem SQL serveru. To se provede v ISQL tímto příkazem:

DROP OPTIMIZER STATISTICS

 

 

Související témata