Jak zadat pouze číselnou hodnotu  - INPUTBOX

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

V případě, že je nutné zajistit, aby uživatel zadal do INPUTBOXu pouze celé číslo, lze použít tento kód (využívá se funkce TYPEOF):

 

LOOP

 SETVAR('xvar', 0)

 IF (INPUTBOX('Nadpis', 'Zadej číslo', 'xvar')=FALSE)

   RETURN(FALSE)

   BREAKLOOP

 ENDIF

 

 SET var1=GETVAR('xvar')

 IF (TYPEOF(var1)<>'INTEGER')

   OKBOX('Zadat lze pouze celé číslo!')

 ELSE

   BREAKLOOP

 ENDIF

ENDLOOP

 

.. zadaná hodnota je nyní v proměnné var1

 

Funkce TYPEOF vrací hodnotu typu "string", která může nabývat těchto hodnot: 'INTEGER', 'FLOAT', 'STRING', 'BOOLEAN', 'ERROR'

 

Související témata