Hlídání duplicity zadávání firem pomocí workflow

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Úloha workflow lze využít k mnoha obecným činnostem systému. Příkladem může být třeba hlídání duplicity při pořizování nového obchodního partnera, který nemá ičo a má tudíž identifikační kód přiřazen automaticky.

Zkuste založit případ workflow

 

... a pomocí klávesy F4 otevřte editor skriptů. Zde napište následující skript:

 

 

set nz = doc1034.nazev1

set ico=doc1034.id_ico

set vysledek = Query('select isnull(nazev1||' '||ulice||' '||obec,'') from dba.gfirmy where nazev1 like :nz% and id_ico<>:ico',nz,ico)

 

if (vysledek<>'')

  OKBox('V databázi byl nalezen podobný záznam '+vysledek)

endif

 

Tento kód se spustí vždy, když kdokoliv pořídí nového obchodního partnera.

 

!!! Pozor - úloha worflow musí být aktivována, jinak nebude pracovat. Aktivaci proveďte v možnostech programu - obecné - "možnosti pro administrátory"

 

 

Související témata