EET - pokladní kniha - návod

Top  Previous  Next

Seznam témat:

postup

Postup

Pokladní kniha - pokladna, ve které je nutné každý doklad následně zúčtovat.

Pokladní kniha řeší:

Úhrady pohledávek = úhrady pohledávek z obchodního styku (vydané faktury), vybírají se ze saldokonta.
Přijetí zálohy = platba předem za služby nebo zboží (např. záloha na opravy, na materiál, zboží , které je nutné objednat u subdodavatele apod.)
Částka určená k dalšímu čerpání = prodej voucherů, dárkových poukazů, stravenek, nabití čipu, čipové karty nebo elektronické peněženky

 

 

Doklady pokladní knihy musí účetní následně zaúčtovat. Pokud se jedná o ručně vložené částky s nějakým rozpisem pro účely DPH, pak musí být vytvořený správný doklad. Může to činit potíže u zdanění záloh.

 

Umístění a nastavení

pokladní kniha

       

 

při nastavení číselné řady dokladů  je potřeba v sekci pokladní kniha nastavit "příjem", dále nastavit EET.

 

 

Nastavení v číselníku podčíselník řad - umístění v záložce řady " varianty účtování v řadě"

Doporučujeme nastavit číselník varianty účtování v řadě.

Zvolené hodnoty „Podléhá EET“  a „Typ dokladu EET“ pak budou při výběru této varianty přednastaveny na pokladním dokladu.
Účet vyrovnání je nepovinný údaj nesouvisející s EET, ale usnadňuje pozdější účtování pokladního dokladu.

 

Kromě variant s EET je vhodné také definovat variantu bez EET (nezatrženo „Podléhá EET“. Výsledkem je  pak množina čtyř variant pro příjmové doklady:

 

Založení směny
oVyberte pokladní knihu.

oVytvořte novou směnu.

               

 

 

oPřidat doklad

 

 

oPro EET – Příjem

 

 

Pokračujeme doplněním účelu a údajů, které jsou povinné ještě před zadáním částky (firma, pobočka, osoba). Pokud není zadána firma, nabídne vložení vlastní firmy.

 

 

 

oPři výběru osoby jsou kontakty setříděny abecedně v kategoriích: kontakty zvolené firmy, aktivní zaměstnanci, neaktivní zaměstnanci, ostatní kontakty.
oPokračuje se volbou  měny a přijímané částky - měna se nastaví podle měny účtu pokladny, pokud není stanovená, před-nastaví se domácí měna, kterou lze přepsat v případě, že nastavení konta pokladny dovoluje vedení cizích měn.

oÚdaj „Částka celkem“ udává částku včetně zaokrouhlení a je nastavován automaticky. Zaokrouhlení se provádí pouze pro měnu CZK.
oV tuto chvíli je možné odstranit zatržítko „Podléhá EET“ (pak nebude registrace tržby provedena) nebo vybrat „Typ dokladu EET“ dle možností z bodu 1. (povinný údaj)

 

 

oProgram reaguje na různé možnosti typu dokladu EET takto:

 

oZáloha - uvolní se pole „DPH“ a nastaví se na hodnotu „Základní“.

 

oSoučasně se provede rozpočítání zadané částky na základ a DPH shora. Sazbu je možné ručně změnit a rovněž prostřednictvím funkce „F3 DPH podrobně“ je možné ručně upravit hodnoty (např. když je více sazeb).

 

oČástka k dalšímu čerpání – nic se neděje, doklad je možné uložit.

 

oÚhrada pohledávek – vynuluje se částka a dojde k přepnutí na záložku „Pohledávky“.

 

Vložení pohledávky.

 

Související témata

Elektronická evidence tržeb (EET) - postupy

EET - tisk účtenky (pokladního dokladu nebo prodejky)- návod

Účtování běžných účetních dokladů

Pokladní kniha

Elektronická evidence tržeb (EET)