EET- běžná platba za zboží nebo službu - návod

Top  Previous  Next

Seznam témat:

postup

Postup

1. Prostřednictvím párování saldokonta uhradit do pokladny plně nebo částečně dříve vystavenou fakturu

Běžný účetní doklad – vyplnit záhlaví, použít funkci pro párování saldokonta.
Dialog párování saldokonta má nově zatržítko „Podléhá EET“.

         Nastavení

 

Úhrada může být plná nebo i částečná.
Tisk pokladního dokladu - pokud není doklad zaregistrovaný, pak na výstupním formuláři je upozornění a tisk neumožní provést.

 

         Výstupní tiskový formulář

 

 

         

 

Nutno doklad registrovat v EET.

 

 

 

Formulář registrace – zobrazí se při stisku tlačítka EET zaregistrovat - funkce je přístupná na formuláři dokladu, pokud jsou splněny všechny náležitosti pro elektronickou evidenci tržeb

 

 

 

Informaci je možné následovně vyvolat tlačítkem na účetním dokladu.

 

 

 

 

 

 

2. Při vystavení faktury použít tlačítko „uhradit do pokladny“.

Provést nastavení v číselné řadě, kde se vystavují faktury.

 

         

 

Vystavit fakturu běžným způsobem, po vystavení faktury
použít tlačítko uhradit do pokladny.
Pokladní doklad zaregistrovat v EET.
Provést tisk dokladu.

 

3. Vystavovat prodejky přímo v knize pokladny.

Číselná řada je nastavena přímo do pokladny, lze vystavit výdejku a následně tisknout  prodejku na které budou údaje účtenky s registrací v EET.
Skladové položky a jejich označení.

         Formulář skladové karty

 

 

Označení v číselníku obalů.

 

 

 

Označení v číselníku služeb.

 

 

 

 

Prodejka se registruje podobně jako běžný doklad.

 

 

 

Registrují se jen položky označené k registraci.

 

 

4. Ruční vložení účetního zápisu do účetní dokladu

Běžný účetní doklad – vyplnit záhlaví.

 

         

 

Každý záznam účetního deníku obsahuje možnost zatrhnout, že záznam patří registrovat v EET.
Nutnost zajistit, aby záznamy byly podvojné! To je možné zajistit funkcí nastavené v číselné řadě dokladů ,,účtovat souvzt.zápis“

 

         

 

Položky účetního deníku které jsou označeny k registraci musí být za účetní doklad obratově vyrovnané: MD-DAL=0
Při nevyrovnanosti stran program doklad nemůže registrovat v EET.

 

 

Související témata

Elektronická evidence tržeb (EET) - postupy

EET - tisk účtenky (pokladního dokladu nebo prodejky)- návod

Účtování běžných účetních dokladů

Elektronická evidence tržeb (EET)