Chybná čeština v browserech, nefunguje výběr sestav

Top  Previous  Next

Seznam témat:

řešení

 

Řešení

Příznaky

dříve či nově pořízená data jsou zobrazena s chybnou diakritikou
záhlaví sloupců v browserech ukazují nesmyslná data
hierarchický seznam sestav je chybně zobrazen

 

Příčina

Problém spočívá v chybném nastavení rozhraní BDE či ODBC, což může být důsledkem, buď zásahu uživatele (např. při snaze napojit se na databázi Vision ERP jinou aplikací) anebo díky instalaci jiné aplikace využívající rovněž knihovny BDE. Typickými představiteli takových aplikací jsou aplikace Paradoxu či Encyklopedie Diderot nějaké starší verze.

 

Řešení

1. Podívat se na ODBC - Konfigurace - položka "Translator" - musí být prázdná

2. Podívat se do Ovládací panely - BDE Administrator. Parametr "LANGDRIVER"  v následujících sekcích (kromě poslední) musí být prázdný:

         - Configuration - Drivers - ODBC - Adaptive Server Anywhere

         - Databases - příslušný ODBC DSN

         - Configuration - System - INIT (LANGDRIVER nastavit na hodnotu "ascii ANSI")

 

3. Pokud žádný z předchozích bodů nepomohl, je nanejvýš pravděpodobné, že na počítači existuje nějaká stará verze BDE, kterou nainstalovala jiná aplikace. V takovém případě je třeba ji odstranit a nainstalovat nejnovější verzi BDE např. pomocí instalátoru Vision ERP. Tento postup by neměl ovlivnit chod jiných nainstalovaných aplikací využívajících BDE:

a) Najít na HDD složku IDAPI a odstranit ji nebo lépe přejmenovat. Hledání usnadní klíč v registru HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Borland - Database Engine - BLAPIPATH (nebo obdobně), který obsahuje cestu k tomuto adresáři.

 

b) Odstranit v registru klíč HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Borland - Database Engine.

 

c) Provést reinstalaci Vision ERP (stačí zvolit vlastní typ instalace a všechny komponenty zrušit, takže zdánlivě se nic nenainstaluje, ale BDE se obnoví).

 

 

Od verze aplikace 1.0.21.1009 by tento problém již nemělo způsobovat nastavení BDE, protože aplikace se na něm stala nezávislou. Varianta s aktivním translatorem v ODBC však zůstává ve hře.

 

Související témata

Ovladani_browseru

Ovladani_prohlizec_sestav