Tabulka s Grafem

Top  Previous  Next

V tomto příkladu vyrobíme report s tabulkou a grafem. Při změně buňky v tabulce se automaticky překreslí graf podle aktuálních hodnot, také si ukážeme jak měnit skriptem vlastnosti grafu. Tento příklad nepracuje s databází, všechna data obhospodařuje report. Naučíte se jak do reportu vložit subreport FastReportu, v tomto případě grafu a jak používat komponentu TCheckBox.