Parametry stravování

Top  Previous  Next

Seznam témat :

parametry

Parametry

Funkce nastavení parametrů je umístěna v hlavním menu  Stravování | Parametry stravování:

Umístění funkce

 

Popis funkce

V parametrech jsou uvedeny hodnoty, podle kterých pracuje stravovací kiosek, parametry také určují přenos jídel do mezd apod.

 

Seznam parametrů

 

Význam a popis parametrů

číslo karty administrátora - tato karta neslouží k objednávání jídel, ale k administraci stravovacího kiosku. Po jejím načtení se kiosek přepne, deaktivuje se zobrazení "vždy nahoře" i maximalizace na celou obrazovku, administrátor může provádět servisní zásahy. Předpokládá se, že administrátor kiosek ukončí a nenechá jej spuštěn s plným oprávněním jiným uživatelům.
číslo karty vedoucí kuchyně - stejně jako karta administrátora neslouží ani karta vedoucí kuchyně k objednávání jídel. Po načtení této karty se stravovací kiosek přepne do stavu, v němž si přímo na něm vedoucí kuchyně může zobrazit předdefinované sestavy, případně zadávat objednávky jídel pracovníkům. Může být zadáno více karet vedoucí kuchyně, oddělují se čárkou. Speciální význam má druhá karta, po jejím načtení kuchyňským terminálem se na něm zobrazí objednaná jídla na další den. Ostatní karty vedoucí kuchyně zobrazí počet jídel, který ještě zůstává k výdeji.
počet minut pro automatické odhlášení uživatele z objednávek - pokud se strávník zapomene odhlásit ze stravovacího kiosku, bude po uplynutí této doby automaticky odhlášen
počet dnů dopředu pro zobrazení jídelního lístku - na stravovacím kiosku bude objednávání umožněno dopředu na nastavený počet dnů. Stejný počet dnů bude nabízen i při ručním objednávání z programu.
volitelná složka používaná ve mzdách pro odečtení částky za obědy - zde se nastaví volitelné složky, které jsou ve mzdách určeny pro srážky za obědy. Zadává se zvlášť volitelná složka pro zvýhodněné jídlo (zaměstnanci) a zvlášť pro plnou cenu (např. návštěvy).
sestava pro vedoucí kuchyně - možnost zvolit 2 předdefinované sestavy, které si bude moci vedoucí kuchyně zobrazit přímo na objednávkovém kiosku
přednastavený jídelní lístek pro zobrazení v kiosku - výchozí jídelní lístek, který bude zobrazen na stravovacím kiosku, případné další jídelní lístky je možné zobrazit při výběru jídla na kiosku přepínacími tlačítky
doba překreslení - doba, za kterou se výdejní terminál v kuchyni automaticky přepne z aktuálně vydávaného jídla pro konkrétního strávníka na zůstatky jídel k výdeji
cena jídla zaměstnanci - zvýhodněná cena pro zaměstnance, platí pro jedno jídlo a pracovníka za den, další jídla pro stejného pracovníka v jeden den jsou ve vyšší sazbě. Pro nárok na jídlo za zvýhodněnou cenu má význam přepínač "při převodu do mezd kontrolovat odpracovanou dobu v docházce". Zde zadaná cena jídla je přednastavená, přenáší se do nových typů jídla při jejich zakládání a dále i do jídelního lístku, v případě potřeby je možné cenu změnit přímo v jídelním lístku, může být i pro každé jídlo jiná cena.
cena jídla ostatní - vyšší cena jídla, bude použita pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci a pro druhé a další jídlo v jeden den u zaměstnanců. Pro nárok na jídlo za zvýhodněnou cenu má význam přepínač "při převodu do mezd kontrolovat odpracovanou dobu v docházce". Zde zadaná cena jídla je přednastavená, přenáší se do nových typů jídla při jejich zakládání a dále i do jídelního lístku, v případě potřeby je možné cenu změnit přímo v jídelním lístku, může být i pro každé jídlo jiná cena.
maximální počet jídel - maximální počet jídel, které lze 1 kartou objednat na 1 den. Pokud bude zadána nula, není počet objednaných jídel omezen.
používat burzu jídel - při zatržení bude možné jídla vracet, i když již uplynula doba nastavená pro jejich vrácení. Zároveň tak bude možné i objednat jídlo, které bylo vráceno do burzy, po uplynutí doby pro standardní objednávky. Pokud je nějaké jídlo do burzy vráceno a neuplynula ještě doba standardních objednávek, nabízí se jako první k objednání. Použití burzy je ve stravovacím kiosku řešeno barevným odlišením.

Jídlo je objednáno, ale již nejde vrátit, lze ho vrátit pouze do burzy, mínus je na kiosku červeně:

Jídlo je vrácené v burze, pracovník své vrácené jídlo do burzy vidí barevně odlišeno, pokud si ho nikdo nevezme, tak ho bude muset platit. Má aktivní tlačítko +, tj. může si ho sám z burzy zase vzít:

Pro ostatní pracovníky je jídlo z burzy dostupné, i když již není možné standardně objednávat, není to nijak odlišeno, je aktivní + pro objednání, pracovníci neví, jestli je jídlo z burzy, nebo je to standardní objednávka. Pokud je jídlo v burze, objednává se jako první, i když je ještě možno objednávat v termínu. Pokud pracovník jídlo vrátí do burzy, tak má velkou šanci, že bude někým dalším objednáno:

generovat uživatele pro webové objednávky - při zatržení budou automaticky generování uživatelé systému Vision ERP s uživatelským jménem "strav" + osobní číslo a heslem z osobních karet pro použití ve webové aplikaci objednávek stravy. Heslo v osobní kartě nesmí být tvořeno pouze čísly, nemělo by obsahovat ani diakritiku a zvláštní znaky, vhodná je kombinace znaků A-Z, a-z, 0-9.
zakázat objednávky na pondělí o víkendech - při zatržení nebude možné o víkendech objednávat na následující pondělí, ani nebude možné pondělní objednávku o víkendu zrušit.
při převodu do mezd kontrolovat odpracovanou dobu v docházce - při zatržení bude při převodu do mezd kontrolována odpracovaná doba v docházce. Pokud nebude mít pracovník v konkrétní den odpracovány nejméně 3 hodiny, nepřísluší mu daňově zvýhodněné jídlo a do mezd mu bude přenesena vyšší cena jídla. Převod stravování do mezd probíhá po jednotlivých pracovnících a dnech, do mezd se pracovníkům vkládá každý den samostatně s počtem jídel s nižší a vyšší cenou.

 

Související témata