Číselníky stravování

Top  Previous  Next

Seznam témat :

číselníky

seznam číselníků

jídelní lístek

sortiment jídel

druh jídla

typ jídla

 

 

Číselníky

Číselníky jsou umístěny v hlavním menu  Stravování |....:

Umístění funkce

 

Jako první se pořídí typ jídla, potom druh jídla, následně se naplní číselník sortiment jídel (k typu jídla se přiřadí názvy všech možných jídel, které se používají) a na závěr se výběrem ze sortimentu jídel naplní jídelní lístek.

Seznam  číselníků

Číselníky stravování

Jídelní lístek
Sortiment jídel
Druh jídla
Typ jídla

 

Typ jídla

Číselník  umožňuje nastavit používané typy jídel v organizaci, dobu jejich výdeje, dobu objednávek i cenu.

Popis položek

Formulář pro zadání typu jídla

Popis položek :

typ - uživatelské označení, zobrazuje se v sestavách a prohlížečích
pořadové číslo - přednastavuje program, je možné uživatelsky změnit
zobrazení - možnost nastavit barvy odlišně pro každý typ jídla pro snadnější orientaci v prohlížečích
doba výdeje jídla - určení časového intervalu, ve kterém se jídlo vydává. V jiné době nebude výdej povolen, výdejové terminály ohlásí "Není doba výdeje".
doby pro objednání a zrušení - je možné zadat počet hodin před výdejem, do kdy je možné provést objednávku. Nebo lze zadat den v týdnu a hodinu v tomto dni, do kdy je možné zadávat objednávky na další týden. Také lze zadat počet hodin před výdejem, do kdy je možné objednávku zrušit.
cena jídel - cena jídla se zde zadaná se bude přednastavovat dále do jídelního lístku, kde ji lze v případě potřeby změnit (např. různé jídlo má různou cenu). Cena pro zaměstnance (zvýhodněná) se použije pouze pro jedno jídlo denně, pokud si pracovník objedná více obědů, budou další již za plnou cenu. Plná cena se také použije pokud strávník není zaměstnancem (např. návštěva).

 

 

Druh jídla

Číselník  umožňuje rozlišit používané druhy jídel v organizaci.

Popis položek

Formulář pro zadání druhu jídla

Popis položek :

druh - uživatelské označení, zobrazuje se v sestavách a prohlížečích
pořadové číslo - přednastavuje program, je možné uživatelsky změnit
zobrazení - možnost nastavit barvy odlišně pro každý typ jídla pro snadnější orientaci v prohlížečích

 

 

Sortiment jídel

Číselník  umožňuje nastavit používaný sortiment jídel v organizaci. Zde zadaný sortiment potom slouží k vytváření jídelního lístku.

Popis položek

Formulář pro zadání sortimentu

Popis položek :

typ - z číselníku se vybere požadovaný typ jídla
pořadové číslo - doplňuje program automaticky
název jídla - zadání názvu jídla, jak se má zobrazovat v prohlížečích, v jídelním lístku i sestavách

 

 

Jídelní lístek

Číselník umožňuje nastavit jídelní lístek na konkrétní dny. Na liště číselníku jsou funkce na předvyplnění jídelního lístku (kopírování nějakého staršího intervalu do dalšího období) i přecenění jídel.

Popis položek

Formulář pro zadání jídelního lístku

Popis položek :

datum - položka pro zadání datumu, na jeden den může existovat pouze jeden záznam se stejným typem jídla
typ jídla - výběr typu jídla z číselníku
jídla - přidání (úprava, rušení) konkrétních jídel na konkrétní den, pro každý den a typ jídla je možné zadat několik (max. 9) jídel, např. pro oběd může být výběr z 3 jídel, pro večeři ze 2 apod

 Formulář pro zadání jídel

 Popis položek :

datum - položka pro zadání datumu, na jeden den může existovat pouze jeden záznam se stejným typem jídla
typ jídla - výběr typu jídla z číselníku
číslo jídla - číslo jídla (1,2,3..)
název jídla - název jídla, který se bude zobrazovat v sestavách a na objednávkovém kiosku, pokud není vyplněn, doplní se automaticky po výběru ze sortimentu jídla
název na terminál - název jídla, který se zobrazí na výdajovém terminálu. Lze zadat ručně, nebo se automaticky naplní názvem jídla z předchozí položky.
výdejní místo - rozlišení výdejního místa pro případ více jídelen, není nutné vyplňovat
cena pro zaměstnance - zvýhodněná cena pro zaměstnance, platí pro jedno jídlo a pracovníka za den, další jídla pro stejného pracovníka v jeden den jsou ve vyšší sazbě. Pro nárok na jídlo za zvýhodněnou cenu má význam přepínač v parametrech stravování "při převodu do mezd kontrolovat odpracovanou dobu v docházce". Cena jídla je přednastavená, přenáší se z typů jídla, v případě potřeby je možné cenu změnit přímo v jídelním lístku, může být i pro každé jídlo jiná cena.
cena pro ostatní - vyšší cena jídla, bude použita pro strávníky, kteří nejsou zaměstnanci a pro druhé a další jídlo v jeden den u zaměstnanců. Cena jídla je přednastavená, přenáší se z typů jídla, v případě potřeby je možné cenu změnit přímo v jídelním lístku, může být i pro každé jídlo jiná cena.
výdejní okénko - pro případ více výdejních okének v jedné jídelně, kdy každé okénko vydává jen některá konkrétní jídla. Není nutné vyplňovat.
sortiment jídla - výběrem z číselníku se přidají konkrétní jídla, v rámci dne, typu a čísla jídla je každý druh jídla jídla možné pořídit pouze jednou, např. 1x hlavní jídlo, 1x polévku, 1x nápoj apod. Pro každé číslo jídla (1,2,3) je možné zadat kompletní sortiment (pokud má každé jídlo např. jinou polévku), nebo je možné polévku zadat jen u jídla s číslem 1 a tato polévka bude vydávána pro všechny jídla (tedy i 2, 3...).

Související témata