Fakturace výpůjček

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

 

Použití funkce

Funkce slouží k vyfakturování nájemních smluv. Fakturovat lze přímo z výpůjčky nebo ze zakázky, která je s výpůjčkou svázána.

Umístění fakturace přímo na dialogovém okně výpůjčky

Popis funkce

Fakturace výpůjčky je zjednodušenou verzí funkce fakturace zakázky. Po stisknutí tlačítka F6 Fakturace se nabídnou předvybrané doposud nevyfakturované fakturační údaje z výpůjčky. Pokud uživatel nechce nic měnit, stačí výběr potvrdit klávesou Enter a program vytvoří fakturu.

Omezení, podmínky provozu

Pro zdárnou fakturaci je potřeba mít správně nastaven cenový systém půjčovny, vytvořené fakturační údaje, které nebyly doposud zařazeny do faktury.

Návaznosti

Cenový systém

Evidence sortimentu

Evidence výpůjček