Evidence sortimentu

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

 

Použití funkce

Evidence sortimentu je základním prvkem půjčovny. Je umístěna v menu půjčovny a je koncipována formou standardního prohlížeče

Umístění sortimentu půjčovny v menu

Prohlížeč sortimentu půjčovny

Popis funkce

Sortiment půjčovny lze chápat v jednom případě jako skupinu několika stejných předmětů (například nářadí), u nichž nebude sledováno, který konkrétní předmět se zrovna půjčuje. Tento přístup je vhodný u sortimentu, který je není příliš nákladný a je dobře zaměnitelný kus za kus

Ve druhém případě, kdy se předměty liší svými parametry nebo jejich pořizovací cena je vysoká, rozlišujeme jednotlivé předměty jednoznačnou identifikací (např. výrobním nebo sériovým číslem). V takovém případě dialogové okno sortimentu obsahuje detailní přehled jednotlivých exemplářů

Příklad sortimentu půjčovny s evidencí konkrétních položek

Omezení, podmínky provozu

Akce nad prohlížečem sortimentu

Půjčovací tabule

Půjčovací tabule je efektivní nástroj pro získání přehledu o půjčovaném sortimentu s možností vytváření výpůjček/rezervací i opcí. Na časové ose zobrazuje pro každý den v zobrazovaném intervalu disponibilní množství půjčovaného předmětu

Půjčovací tabule se zobrazením dvou půjčovaných předmětů (jeden bez evidence konkrétních položek, druhý se zobrazením evidovaných položek)

Výběr umístění

Po výběru konkrétního umístění se v prohlížeči objeví aktuální stavy zobrazených půjčovaných předmětů (sloupec Stavem). Pokud existuje pouze jedno umístění, není tato funkce přístupná.

Číselník umístění

Zařazení sortimentu do umístění

Aby sortiment mohl být předmětem výpůjčky, je potřeba jej nejprve zařadit do vybraného umístění. Pomocí akce Zařadit/vyřadit sortiment půjčovny ve vybraném umístění lze měnit stavy půjčovaného sortimentu v daném umístění

Dialogové okno s pohybem půjčovaného sortimentu na vybraném umístění

Oblíbený sortiment

Často půjčované předměty lze označit jako oblíbené a tím pádem budou automaticky zahrnuty do výběru při zobrazení půjčovací tabule

Návaznosti

Cenový systém

Evidence výpůjček

Fakturace výpůjček