Cenový systém

Top  Previous  Next

Seznam témat:

použití funkce

popis funkce

omezení, podmínky provozu

návaznosti

 

Použití funkce

Cenový systém je tvořen seznamem cenových předpisů, které mohou být použity při výpočtu ceny pronájmu. Je umístěn v menu půjčovny a v dialogovém okně sortimentu.

Umístění cenových předpisů v menu půjčovny

Umístění cenových předpisů u konkrétního sortimentu

Popis funkce

Cenový systém je navržen tak, aby umožnil automatizovaný výpočet ceny pronájmu ze zjistitelných skutečností.

Cenový předpis s jednotlivými parametry

Cenový předpis je vztažen ke konkrétní události takto:

při výpůjčce, kdy je známa předpokládaná doba pronájmu a sortiment lze automaticky vypočítat a přichystat kombinaci cen:
cenu za pronájem v závislosti na době
jednorázovou paušální cenu za doprovodné služby
vratnou kauci
při vrácení, kdy je známa předpokládaná doba pronájmu, skutečná doba pronájmu, stav vrácené věci a sortiment, lze automaticky vypočítat a přichystat kombinaci cen:
cenu za pronájem v závislosti na době
cenu za pronájem v závislosti na prodlení (překročení sjednané doby pronájmu)
jednorázové ceny za překročení doby pronájmu
jednorázovou paušální cenu za doprovodné služby
při zrušení rezervace, kdy je znám pronajímatel a rezervovaný předmět pronájmu lze připravit jednorázovou cenu „za storno rezervace“

Takto připravená množina cen se uplatní současně podle situace. Ceny ještě podléhají speciálním slevovým systémům, které jsou obsaženy v modulu CRM. Ceny jsou připraveny u každého pronájmu v podobě tzv. fakturačních údajů, což jsou v podstatě předpřipravené budoucí položky faktur, takže v okamžiku fakturace z nich vzniknou skutečné položky faktury.

Omezení, podmínky provozu

Každý cenový předpis obsahuje vazbu na konkrétní práci/službu. Díky tomu lze individuálně upravovat ceny za pronájem pro konkrétní zákazníky díky cenovému systému SELECT u obchodních partnerů

Příklad 10% slevy ze základní ceny pronájmu za den pro daného zákazníka

Jednotlivé cenové předpisy lze vázat buď na výpůjčku (tedy bez ohledu na půjčovaný sortiment) nebo na konkrétní sortiment. Aby se při pořízení nového sortimentu nemusely pracně zadávat cenové přepisy, je možno si předpřipravit cenové předpisy označené jako šablony a ty se pak k nově pořizovanému sortimentu přiřadí samy.

Návaznosti

Evidence sortimentu

Fakturace výpůjček