Seznam témat:

umístění

popis funkce

návaznosti

Umístění

Půjčovna je koncipována jako přídavný modul Pujc.bpl. Po korektní instalaci se v základním menu objeví menu půjčovny včetně všech dostupných funkcí

Umístění půjčovny v hlavním menu

Popis funkce

 

Modul slouží ke zvládnutí agendy pronájmu movitých předmětů (dále i půjčování, výpůjčky). Půjčovat lze jakékoliv fyzické či právnické osobě. Systém rozlišuje mezi osobou nájemce (pro účely smlouvy a fakturace) a osobou konečného uživatele pronajatého předmětu (pokud toto pronajímatel umožní).

Systém je navržen tak, aby uměl pracovat s výpůjčkami v krátkých obdobích (počítáno na hodiny, či násobky hodin) nebo s výpůjčkami na dny a delší. Systém sleduje stav půjčovaného sortimentu, aktuální výpůjčky a rezervace výpůjček. Ve speciálním případě systém umožňuje vystavit i opce.

Základní datovou množinou agendy je tzv. sortiment půjčovny. Je to báze všech půjčovaných předmětů. Obsahuje popis předmětu, ceny za půjčení a případné vazby do jiných souvisejících agend.

Hlavní funkci plní evidence výpůjček. Jedná se v podstatě o evidenci jednotlivých smluv o pronájmech movitých předmětů. Tato evidence s vazbou na sortiment udržuje tyto informace:

Kdo je nájemce  
Kdo předměty převzal
Kdy předměty převzal
Seznam sortimentu
Množství půjčeného (pronajatého) sortimentu
Ze kterého skladu (umístění) byl sortiment půjčen
Datum (čas) půjčení od – do
Cenový předpis za pronájem, kauci, paušální ceny za pronájem
Datum,  množství a stav vráceného sortimentu (sortiment lze vracet i postupně)
Doplňující ceny po vrácení (za čištění, poškození, překročení doby atd..)

Celý systém je propojen s agendou Zakázek (licenčně CRM). To přináší celou řadu dalších výhod. Předně je zajištěna plná funkcionalita fakturace, kterou uživatelé znají ze zakázek. Pronájmy se mohou stát součástí rozsáhlejších zakázek, pro které je samotný pronájem jen dílčí část plnění. Zároveň je díky této vlastnosti zajištěna plná integrace agendy do účetního systému (licenčně modul Účetnictví nebo alespoň Fakturace pro ty, kteří budou vystavovat faktury).

Návaznosti

Evidence sortimentu

Evidence výpůjček

Fakturace výpůjček