Pokladní kniha  (Mobile)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

technická dokumentace

první spuštění Vision_Mobile ERP

omezení, podmínky provozu

Popis funkce

Aby vůbec mohl být pokladní modul Mobile využíván jsou nutná nastavení na klintské straně IS Vision ERP.

 

K modulu pokladní knihy se přihlašují uživatelé pomocí jména a hesla shodného s přístupovými údaji v IS vision ERP.

Pokladní kniha obsahuje tři základní datové množiny (Pokladní doklad, Pokladní doklady ke stornování a Stav poklady.). Úprava či doplnění dalších datových množin je možná v aplikaci Vision ERP. Pro přidání Pokladního dokladu slouží zjednodušená verze obdobného formuláře aplikace Vision ERP, formulář přebírá informace o nastavení a data z Vision ERP.  Při výběru Transakce (příjem/výdej), jdou automaticky nabídnuty odpovídající Řady, po jejímž výběru jsou z nastavení Vision ERP automaticky přednastaveny hodnoty DPH, Podlého EET a Typ EET. Pokud je jako Typ EET vybrána úhrada pohledávek, jsou zobrazena tabulka Pohledávky pro jejich výběr. Hodnotu Firma/Multi lze přednastavit ve Vision ERP, formulář Nastavení účetní knihy.

Po uložení dokladu je automaticky nabídnuto stažení účtenky ve formátu PDF, podléhá-li Pokladní doklad evidenci EET, jsou informace online odeslány na Finanční správu a doklad opatřen kontrolními kódy. Účtenka je tisková sestava, kterou lze upravit dle požadavků zákazníka.

Úvodní obrazovka agendy pokladní knihy

 

Formulář pro zápis dokladu

Detail Pokladního dokladu s výběrem pohledávek

 

Technická dokumentace

Serverová část

Požadavky na serverovou část Vision Mobile ERP:

operační systém Windows Server 2012 a novější,
instalovaná role Web Server IIS s podporou ASP.NET a WCF služeb,
.NET Framework (min. verze 4.5),
veřejně dostupná internetová adresa serveru, kam se budou připojovat klienti,
stabilní připojení k internetu s rychlostí odpovídající počtu současně připojených uživatelů (doporučeno 100 Mbps),
v případě požadavku na HTTPS komunikaci přiřazen v IIS patřičný certifikát.

Webová aplikace komunikuje s aplikačním serverem Vision ERP (modul replreceive), který může být umístěn na jiném stroji.

Klientská část

Požadavky na klientskou část:

internetový prohlížeč s podporou HTML5, CCS3 a JavaScript se zapnutou podporou LocalStorage (nevyprazdňovat po vypnutí prohlížeče),
stabilní připojení k internetu,
klient komunikuje pomocí protokolu http/https,
uživatelé se k aplikaci přihlašují stejným účtem jako do IS Vision ERP.

První spuštění  Vision Mobile ERP

Autorizace

Webová aplikace nedovolí přistupovat neautorizovaným internetovým prohlížečům.

Po prvním přihlášení k účtu je uživatel automaticky přesměrován na stránku s autorizací prohlížeče, kde je vyzván k zadání jednorázového Vzdáleného klíče (alfanumerického kódu), který získá od administrátora IS Vision ERP. V aplikaci Vision ERP, je definován uživatelský browser Autorizace webových prohlížečů  IS Vision Mobile ERP, kde přidáním nového záznamu umožníte přístup internetovému prohlížeči.

Definování dashboardu

Postup konfigurace dashboardu a ovládání aplikace viz. Uživatelský manuál – tenký klient.

 

Omezení, podmínky provozu

Aby vůbec mohl být pokladní modul Mobile využíván jsou nutná nastavení na klintské straně IS Vision ERP.

 

Související témata

Administrátorský manuál - tenký klient Vision ERP

Pokladní kniha - nastavení

Elektronická evidence tržeb (EET)