Administrátorský manuál  (Mobile)

Top  Previous  Next

Seznam témat:

browser

uživatelé

zabezpečení přístupu

autorizace prohlížeče

Browser (prohlížeč)

Zobrazení browserů agend ve webové aplikaci

Webová aplikace zobrazuje browsery, které se definují prostřednictvím aplikace Vision ERP (více zde)

Vytvořené variantě browseru nastavte Oblast použití a ve skupině Přistup zvolte uživatele, či skupinu uživatelů s právem přístupu.

Varianta datové množiny, konstrukce SQL dotazu

SQL dotaz, který definuje danou datovou množinu, musí jednoznačně pojmenovávat sloupce tj. používat aliasy.

Příklad

SELECT id_zaznam, data_id
(SELECT nazev1 FROM DBA.gfirmy WHERE id_ico=ico_id and id_multi = 0 AND pouz = 1) as Firma
FROM
 

SQL dotaz musí obsahovat primární klíč.

 

Uživatelé

Přihlášení k webové aplikaci mohou provádět pouze uživatelé definovaní v systému Vision ERP.

Uživatel webové aplikace přistupuje k datům prostřednictvím databázového účtu.

Není-li omezení práv na základě nastavení browserů dostatečné, lze uživatelská práva omezit resp. rozšířit pro konkrétního uživatele pomocí funkce "Správce uživatelských účtů" umístěné v hlavním menu Konfigurace | Správce uživatelských účtů.

Přehled jednotlivých uživatelů či skupin uživatelů

 

Nastavení práv uživatele

Někdy je potřeba ještě rozšířit resp. omezit práva k některým akcím. Tedy uživatel může pracovat v některé oblasti, ale nesmí např. mazat doklady nebo naopak má např. oprávnění (povolení) na uzamknutí resp. odemknutí dokladu.

Seznam restrikcí a oprávnění

Pro speciální požadavky existují v systému předdefinované typy omezení, tzv. restrikce, které řeší vždy nějaký konkrétně specifikovaný požadavek.

Nabídka restrikcí a oprávnění

 

Zabezpečení přístupu

Z bezpečnostních důvodů je přístup k webové aplikaci povolen pouze autorizovaným internetovým prohlížečům. Autorizaci prohlížeče může provést pouze uživatel, který je administrátorem systému Vision ERP.

Autorizace prohlížeče

Autorizaci internetového prohlížeče je nutné provádět z konkrétního prohlížeče, kterému má být povolen přístup.

Související témata

Přizpůsobení vzhledu prohlížeče

Správce uživatelských účtů

Pokladna

Pokladní kniha - nastavení