Skriptování

Top  Previous  Next

V této kapitole si probereme vše týkající se dynamického chování reportu, interaktivity a tím pádem oblíbeného skriptování.

 

Všechny skripty reportu se nachází na záložce kód. Na této záložce se nachází jak globální skripty událostí reportu tak události pro jednotlivé události buněk nebo komponent v reportu. Tento skript je společný i pro skriptování ve FastReport designeru a byla zachována logika použitá ve FastReportu, tedy že jakákoliv událost vygeneruje do skriptu samostatnou proceduru pro tuto událost, které je dle potřeby vyvolána.

 

Jak založit novou událost pro buňku nebo komponentu se dozvíte v kapitole "vytvoření skriptu události"

 

Související témata

Odkazy na buňky reportu

Range