Zásilkobot

Top  Previous  Next

Seznam témat:

umístění

popis funkce

postup

 

Umístění

Funkce je umístěna v přídavném modulu Zasilkobot.bpl. Funkce se spouští z podmenu menu Sklady a jsou viditelné pouze v případě, že přídavný modul je uložen v podsložce Plugins.

V funkce svázané se zásilkami jsou  umístěny v hlavním menu v sekci Sklady | Zásilky - Balíkobot ...:

Umístění funkce

 

Popis funkce

Funkce slouží pro vytváření, správu a odesílání zásilek typu balík v elektronické podobě na portály přepravních společností (PPL, TOPTRANS, Česká pošta...).

Ke komunikaci při odesílání dat o zásilkách dopravcům je využívano jednotné API rozhraní firmy Balíkobot. V aktuální verzi podporuje rozhraní Balíkobotu dopravce

cp - Česká pošta s.p.

dhl - DHL Express

dpd - Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.

geis - Geis CZ s.r.o., Parcel i Cargo, CZ i SK verze

gls - General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.

intime - IN TIME SPEDICE s. r.o.

pbh - Pošta bez hranic (Frogman s.r.o.)

ppl - PPL CZ s.r.o. – Parcel i Sprint

sp - Slovenská pošta a.s.

sps - Slovak Parcel Service s.r.o.

tnt - TNT

toptrans - TOPTRANS EU a.s.

ulozenka - Uloženka s.r.o.

ups - UPS

vlastni - Vlastní doprava

zasilkovna - Zásilkovna s.r.o.

 

z nich je implementováno ppl, toptrans, gls, cp a vlastni. Pro vlastní dopravu paltí některé odlišnosti - data se nikam neposílají a z toho plyne např.potřeba tisknout štítek a svozovou sestavu vlastními prostředky (sestava Vision).

Zásilky jsou tvořeny z výdejek, u nichž je nastaven druh dopravy směrovaný na dopravce a jeho konkrétní typ služby. U zásilky (1 nebo více balíků) je pak možno odeslat data o zásilce dopravci (vrací se PDF štítku/ů), odeslaná data u dopravce zrušit, v rámci uzavření dne objednat hromadně nebo po částech u dopravce svoz (vracen je seznam štítků a svozová sestava ve tvoru vyhovujícím dopravci).

 

Pro úspěšné fungování je třeba správně provést několik nastavení:

Číselník dopravců
Seznam expedičních míst
Číselník Způsoby dopravy
Funkční připojení k internetu

Číselník dopravců

Číselník dopravců je umístěn v hlavním menu Sklady | Zásilky - Balíkobot | Číselníky | Parametry dopravců. Pro každého dopravce, kterému je třeba posílat el.informace o zásilkách, musíme nastavit některé potřebné parametry.

Prohlížeč číselníku (parametry) dopravců

 

Formulář pro zadání parametrů dopravce

Popis položek:

Dopravce - výběr z dopravců, které má Vision EPR implementovány
používat - aktivní dopravce
logovat odesílání - při odesílání dávek dopravci jsou tyto zapisovány do systémového logu jako pomůcka pro případné řešení sporů s dopravcem (pole Text = 'Balikobot', typ = reqADD, resADD apod. dle fce)
balíková přeprava - dopravce umožňuje balíkovou přepravu
paletová přeprava - dopravce umožňuje paletovou přepravu

Typy služeb

Každý dopravce podporuje určitou množinu typů služeb. Na formuláři je umístěno tlačítko "Načíst typy služeb", které umožní stáhnout pomocí API funkce všechny typy. U každého typu pak lze nastavit, zda bude uživatelem Zásilkobotu využíván (Aktivovat/Deaktivovat). Uživatel příslušný ke skupině "ZASILKY_ADMIN" může nepoužívané položky smazat.

Každému typu služby náleží případně množina "PSČ pro zasílání", "Pobočky pro zasílání", "Možno zasílat do státu" a specielně pro Českou poštu "ČP - doplňkové služby". U všech existuje možnost "Načíst ..." v různých variantách. Uživatel příslušný ke skupině "ZASILKY_ADMIN" může nepoužívané položky smazat.

PSČ pro zasílání

Obsahuje údaje pro PSČ, na něž je daný dopravce daný typ službu poskytnout. Jsou k dispozici následující položky:

Stát - stát, k němuž PSČ přísluší
Začátek rozsahu - PSČ od
Konec rozsahu - PSČ do
PSČ pobočky - pokud není uveden rozsah od - do, bývá uvedeno konkrétní PSČ pobočky
Odpolední zasílání - možnost odpoledního doručení zásilky
Město - u dopravce DHL bývá uvedeno
Služba - vždy hodnota "zipcodes"
Typ - může nabývat hodnot "zip_range" (je uveden rozsah PSČ od - do), "zip" (je uvedeno pouze PSČ pobočky)  a "city" (je uveden název města bez PSČ)

Pobočky pro zasílání

Obsahuje údaje k pobočkám pro doručení

ID - kód pobočky
Název - popis pobočky
Ulice - adresa
Číslo domu - adresa
Část obce - adresa
Město - adresa
PSČ - adresa
Okres - adresa
Kraj - adresa
Země - adresa
Pobočka/služba - nabývá hodnot branch (výdejní místo) nebo service (služba)
Foto malé - foto pobočky malé - URL
Foto velké - foto pobočky velké - URL
URL pobočky/služby
Zeměpisná délka
Zeměpisná šířka
Obecné pokyny
Pokyny pro motoristy
Pokyny pro pěší
Dostupné pro vozíčkáře
Reklamační asistent
Šatna
Ot.doba pondělí
Ot.doba úterý
Ot.doba středa
Ot.doba čtvrtek
Ot.doba pátek
Ot.doba sobota
Ot.doba neděle

Možno zasílat do státu

Výčet států kam je možno službu použít

 

Manipulační jednotky

Každý dopravce podporuje určitou množinu manipulačních jednotek, případně je vůbec nepoužívá. Tlačítko "Načíst man.jednotky" umožní stažení obsahu číselníku pomocí API funkce.  Uživatel příslušný ke skupině "ZASILKY_ADMIN" může nepoužívané položky smazat.

Expediční místa

Informace o jednotlivých expedičních místech firmy. Jedná se o expediční pracoviště obsluhující skupinu skladů. Jsou obvykle místně odlišná a obsluhují je disjunktní skupiny pracovníků. V případě, že má firma pouze jedno expediční místo (obvyklý stav), pak je obsluha zásilek při spuštění modulu Zásilkobot na toto místo automaticky přiřazena. Pokud je expedičních míst více, pak se musí obsluha na jedno z nich přiřadit.

Na obrazovce je vidět, která místa jsou aktivní, pracují-li v ostrém nebo testovacím režimu a které má přihlášený uživatel/obsluha vybráno/přiřazeno.

Expediční místa firmy

Formulář - Expediční místo

 

aktivní - používá se
testovací režim - data do Balíkobotu jsou odesílána v testovacím režimu. Tzn., že vše proběhne téměř jako v ostrém režimu, s výjimkou odeslání dat dopravcům, štítky mají přetisk TEST a režim TRACK vrací fiktivní data
Název - popis expedičního místa
Pobočka firmy - pobočka firmy, kterou exp.místo obsluhuje
Uživatel / heslo - identifikátory pro přihlášení do rozhraní Balíkobotu. Určují zde, o které expediční místo firmy se jedná. Každé expediční místo má tedy svoje unikátní přihlašovací údaje.
Uživatel / heslo (testovací) - totéž jako Uživatel / heslo, ale pro testovací rozhraní Balíkobotu
Skupiny příslušných skladů - výčet skupin skladů, které jsou expedičním místem obsluhovány. Pracovníku expedičního místa se pak nabízejí ke zpracování pouze výdejky z těchto skupin skladů.

 

Tlačítko "Přiřadit uživateli" vytvoří vazbu přihlášeného uživatele na expediční místo.

Způsoby dopravy

Číselník způsobů dopravy s vaybou na dopravce a na dopravce a některou z jeho služeb (např. "ppl" / 4). Pokud program používá modul Zásilkobot, pak je možno zde nadefinované způsoby dopravy svázat s číselníkem Číselníky | Uskutečněné plnění (vydané faktury) | Způsoby dopravy, jehož položky je možno použít na výdejce. Tím je pak určeno při vytváření zásilky z výdejky, který dopravce a kterou službou bude zásilku obsluhovat.

Číselník Způsobů dopravy Zásilkobotu

Formulář - Způsob dopravy Zásilkobot

 

Výše nadefinované způsoby dopravy Zásilkobotu lze pak použít v číselníku Uskutečněné plnění (vydané faktury) | Způsoby dopravy

 

Číselník - Uskutečněné plnění (vydané faktury) | Způsoby dopravy

 

Formulář - Uskutečněné plnění (vydané faktury) | Způsoby dopravy

 

Pole pro zadání Způsobu dopravy z Číselníky | Uskutečněné plnění (vydané faktury) | Způsoby dopravy na výdejce

 

Postup

Práce s modulem se uskutečňuje v několika krocích.

1. Tvorba zásilek z výdejek

Funkce je umístěna v menu Sklady | Zásilky - Balíkobot | Tvorba zásilek. Formulář nabídne všechny výdejky, z nichž lze v daný okamžik vytvořit zásilky.

Výdejky pro zásilky

 

Jsou nabídnuty všechny výdejky, které:

dosud nebyly zařazeny do zásilky
mají nastaven způsob dopravy odpovídající Zásilkobotu
sklad patří do některé skupiny skladů patřící expedičnímu místu, k němuž je přihlášený uživatel příslušný.

 

Zásilku lze alternativně vytvořit přímo z formuláře výdejky:

 

Pak je možno vybrat jednu nebo více výdejek a vytvořit z nich Zásilku za podmínky, že u všech vybraných se shoduje adresa příjemce, dopravce, typ služby, dobírka.

 

2. Správa zásilek

Funkce je umístěna v menu Sklady | Zásilky - Balíkobot | Zásilky. Formulář umožní editaci vytvořených Zásilek.

Zásilky

- odeslání dat o zásilce dopravci (informace o zásilce jsou elektronicky odeslány na portál dopravce). Stav se změní na "Data odeslána dopravci (Vrácen štítek)"

- změna stavu zpět na "Data odeslána dopravci (Vrácen štítek)".

- změna stavu na "Zabaleno".

- změna stavu na "Připraveno k expedici".

- tisk štítku/ů. Po odeslání dat zásilky dopravci se vrací PDF soubor štítku/ů, který se uloží k zásilce je možno ho kdykoliv vytisknout.

- objednávka svozu u dopravce pro vybranou zásilku

- odstranění dat zaslaných dopravci (po případné úpravě je možno znovu odeslat)

Formulář Zásilka

 

- pokud je třeba, doplní se tudy další balíky do zásilky. Informace o dobírce ale musí nést pouze 1. balík.

- zobrazí podrobnosti k hlavnímu balíku zásilky

- odeslání dat o zásilce dopravci (informace o zásilce jsou elektronicky odeslány na portál dopravce). Stav se změní na "Data odeslána dopravci (Vrácen štítek)"

- tisk štítku/ů. Po odeslání dat zásilky dopravci se vrací PDF soubor štítku/ů, který se uloží k zásilce je možno ho kdykoliv vytisknout.

- objednávka svozu u dopravce pro vybranou zásilku

- aktualizace dat o pohybu zásilky (tracking)

 

Formulář Zásilka - Balíky

Stejně označená tlačítka mají stejný význam, jako bylo popsáno výše.

- editace údajů balíku.

- odstranění balíku, jehož data ještě nebyla odeslána dopravci.

- z již odeslaných dat o zásilce umožní smazat jednotlivé balíky. Lze ale mazat vždy pouze poslední balík v pořadí (s nejvyšším pořadovým číslem) a to pouze u zásilky, k níž dosud nebyl objednán svoz.

 

Formulář Balík

Na záložce Balík je možno editovat cenu zásilky pro pojištění, případnou cenu a měnu dobírky, rozměry, hmotnost balíku a skupinu přepínačů dle dopravce (blíže v dokumentaci zde).

Po úspěšném zaslání dat dopravci se naplní pole pro Štítek, případně TrackTrace URL a TrackTrace (final) URL.

 

Formulář Balík - Doplňkové služby

Na záložce Doplňkové služby jsou umístěna pole specifická pro dopravce.

 

Formulář Balík - Manipulační jednotky

Na záložce Manipulační jednotky je možno zadat až 3 různé manipulační jednotky (pouze pro TOPTRANS).

 

Formulář Balík - Poznámka

Na záložce Poznámka je možno vložit volný upřesňující text k zásilce.

 

Formulář Balík - ADR jednotky

 

Formulář Balík - Chyby

 

Významy jednotlivých polí u jednotlivých dopravců a typů služeb jsou popsány v dokumentaci.

 

 

Vícebalíková zásilka

Jedná se o doručení několika balíků na společnou dodací adresu, přičemž adresát platí pouze jedno společné doběrečné. Přepravní společnosti mají řešeno různě:

Detail zásilky

Detail zásilky povolí vyplnit pouze ta pole, která mají pro daného dopravce smysl.

Připravenost zásilky k odeslání indikuje pole Stav, které může nabývat následujících hodnot:

Stavy zásilek

- po vytvoření záznamu o zásilce z výdejky

- po úspěšném odeslání dat o zásilce na rozhraní Balíkobotu. V opačném případě je u zásilky vidět chyba bránící přijetí na portále. Akce vrací PDF sestavu štítků pro odeslané zásilky. Takto odeslaná data lze na portále Balíkobotu zrušit a poslat v případě potřeby (např. po opravě obsahu) znovu.

- pomocný organizační stav. Je možno nastavit pouze u stavů Odeslaná data a výše. Z tohoto stavu lze přejít zpět na stav Odeslaná data.

- zásilka je na rampě připravena k předání dopravci. Je možno nastavit pouze u stavů Odeslaná data a výše.  Pouze tento stav umožní objednání svozu. Z tohoto stavu lze přejít zpět na stav Odeslaná data.

- pro zásilku byl na portále balíkobotu úspěšně objednán svoz. Je vrácen PDF seznam štítků a PDF sestavy pro řidiče dle dopravce.

Pokud je stav = Vyřízeno (Objednán svoz), je zásilka zablokována vůči editaci.

Ve spodní části jsou zobrazeny vazby na položky výdejek, které jsou obsahem zásilky. Je pak možno určit, zda ta která výdejka je celá nebo částečně obsahem nějaké zásilky. Případně je možno před objednávkou dopravce změnit odesílané množství.

Detail vazby na položku výdejky

 

3. Uzavření dne - hromadné odeslání zásilek

Formulář pro uzavření dne

 

Formulář pro uzavření dne - seznam svozů

 

Formulář slouží k hromadnému odeslání zásilek vybranému přepravci za vybraný den. Vytváří se obvykle na konci pracovní směny, kdy se poptá doprava pro balíky ve stavu Připraveno k naložení.

Pomocí volby dopravce a datumu zpracování je možno po stisknutí tlačítka Filtrovat vybrat skupinu zásilek ke zpracování. Přednastaveno je aktuální datum. V případě TOPTRANS se v seznamu ukazují přepravní listy, nikoliv jednotlivé zásilky. Položky v zásilce pak zobrazují všechny položky za všechny zásilky v tomto přepravním listu obsažené.

Po úspěšném zpracování - tzn. PPL a TOPTRANS on-line potvrzení správného přijetí, u ČP vytvoření a odeslání souborů s daty - jsou odeslané záznamy nastaveny do stavu Odesláno.

 

Vzor svozové sestavy

Související témata

Přídavné moduly