Restrikce a oprávnění modulu Sklady

Top  Previous  Next

Seznam témat:

restrikce

Restrikce

oUseSklad

Uživatel nesmí manipulovat se skladem (parametrem je řádkový seznam skladů)

oInsMat

Uživatel nesmí pořizovat skladové položky

oCopyMat

Uživatel nesmí duplikovat skladové položky

oUpdSklPol

Uživatel nesmí měnit kartu skladové položky

oUpdMnozDMJ

Uživatel nemůže měnit množství v doplňkové MJ

oPrices

Uživatel nesmí vidět evidenční ceny

oViewNakupCen

Uživatel nesmí vidět nákupní ceny

oViewProdCen

Uživatel nesmí vidět prodejní ceny

oUpdProdCen

Uživatel nesmí měnit prodejní ceny (na kartě, PO, V, F)

oUpdProdCenMat

Uživatel nesmí měnit prodejní ceny skladových položek (na kartě/v ceníku)

oViewVObj

Uživatel nevidí vydané objednávky dané řady (parametrem je řádkový seznam objednávkových řad)

oUpdAppVObj

Uživatel nesmí měnit schválené vydané objednávky dané řady (parametrem je řádkový seznam objednávkových řad)

oInsPrijVObj

Uživatel nesmí pořizovat příjemky na daném skladě bez vazby na vydanou objednávku (parametrem je řádkový seznam skladů)

oInsVydRucne

Uživatel nesmí zakládat hlavičky výdejek nebo převodek z daného skladu ručně (parametrem je řádkový seznam skladů)

oTypPrevod

Uživatel nesmí na sklad převádět položky jiného typu, než je typ skladu (parametrem je řádkový seznam skladů)

oDelPrijPol

Uživatel nesmí odstraňovat položky příjemek

oDelPrijPred

Uživatel nesmí odstraňovat položky předpříjemek

oDelVydPol

Uživatel nesmí odstraňovat položky výdejek

oDelVydPred

Uživatel nesmí odstraňovat položky předvýdejek

uDokladView

Uživatel nevidí účetní doklady vázané se skladem (parametrem je řádkový seznam dvojic "účetní kniha,řada")

uDokladEdit

Uživatel nesmí manipulovat s řadou vázanou se skladem (parametrem je řádkový seznam dvojic "účetní kniha,řada")

uDoklEditManual

Uživatel nesmí ručně měnit položky dokladů vázaných se skladem (parametrem je řádkový seznam dvojic "účetní kniha,řada")

 

Oprávnění

 

oUpdMatDruh

Uživatel může měnit druh skladové položky

oUpdSklPolTab

Uživatel může pracovat s vybranými detaily na skladové kartě i v případě přiřazené restrikce oUpdSklPol (parametrem je řádkový seznam hlavních tabulek detailů - omckody, omdod, omkonvmj, omodber, ...)

oUpdMatDMJ

Uživatel může měnit vlastnosti skladové položky týkající se doplňkových MJ (a lihu)

oUpdPouzDMJ

Uživatel může měnit doplňkovou MJ u použité skladové položky (vyžaduje se zároveň oprávnění oUpdMatDMJ)

oDelInvent

Uživatel může zrušit inventuru daného skladu (parametrem je řádkový seznam skladů)

oSetUmisteni

Uživatel může ručně měnit umístění na skladech

oIgnoreMinVObj

Uživatel může pořizovat položky objednávky bez ohledu na minimální objednatelné množství a jeho násobky

oApproveVObj

Uživatel může schvalovat vydané objednávky dané řady (parametrem je řádkový seznam objednávkových řad)

oInsVydPred

Uživatel může pořizovat položky předvýdejek ručně

oAccPrijVyd

Uživatel může hromadně přeúčtovávat příjemky a výdejky

oBudProdCen

Uživatel může měnit budoucí prodejní cenu na příjemkách

oEvalLab

Uživatel může provádět zhodnocení vstupní kontroly

oDelLab

Uživatel může odstraňovat parametry vstupní kontroly

oSetFakt

Uživatel může ručně přirazovat faktury k výdejkám

oUpdVydej

Uživatel může měnit, stornovat a odstraňovat vytištěné výdejky

oUpdVydejVl

Uživatel může měnit, stornovat a odstraňovat vlastní vytištěné výdejky

oStornoVydejVl

Uživatel může stornovat vlastní vytištěné výdejky

oVratMatVP

Uživatel může na vratce materiálu z výdejky na VP vrátit větší množství, než bylo vydáno

oReplMergeMat

Uživatel může provádět slučování skladových položek na replikačních databázích

uDoklEditSchval

Uživatel může měnit schválené účetní doklady

 

Související témata

Zvláštní restrikce a oprávnění

Restrikce "Uživatel nesmí vidět nákupní ceny"

Restrikce "Uživatel nesmí vidět evidenční ceny"

Restrikce "Uživatel nesmí vidět prodejní ceny"