Evidence sériových čísel

Top  Previous  Next

Seznam témat:

popis funkce

 

Popis

Tato funkce slouží k evidenci sériových čísel (dále jen SČ) u zboží. Tato vlastnost se nastavuje parametricky u skladové karty. U takto označených skladových karet je potom možné v okamžiku příjmu zaznamenat i seznam přijatých sériových čísel. Tato evidence je samostatná pro každou položku příjemky. Ve chvíli, kdy program zjistí, že uživatel provádí příjem položky, u níž se sledují SČ (= sériové číslo), vyžádá si doplnění seznamu. Doplnění SČ je možno provést pomocí čtečky čárového kódu nebo ručně. Další z možností pro zjednodušení je nechat program vygenerovat řadu SČ automaticky.

 

 

Program v kterémkoliv okamžiku sleduje, které konkrétní již byly vydány a které zůstávají na skladě. Dále je možno sledovat, který odběratel obdržel které SČ. Tato informace je velmi žádoucí v okamžiku případných reklamací nebo v případě výroby při dohledávání které SČ bylo použito v určitém výrobku.

Tato funkce přímo s výdejem. Program pro účely výdeje eviduje několik vazeb mezi příjemkami a výdejkami. První vazba souvisí s oceňováním (stanovení evidenční ceny pro výdej) a další vazba souvisí s konkrétní dodávkou a konečně poslední svazuje příjemky a výdejky s konkrétním SČ. Uživatel tak získá pro každé SČ vazbu na příjem i výdej.

 

Více informací o sériových číslech naleznete zde:

evidence sériových čísel u skladových položek
automatické generování sériových čísel na příjemce
sériová čísla na příjemkách
sériová čísla na výdejkách

 

Související témata

Skladové položky - evidence sériových čísel

Ruční výběr sériových čísel při výdeji